Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kanelnagelskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gymnopus putillus
Kanelnagelskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kanelnagelskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Lavtallskog. Sällan granskog och enbuskmark. På marken liggande barr och bark av tall, sällan av gran och en. Ofta sent på hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· en
· en
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Marasmiaceae, Släkte Gymnopus, Art Gymnopus putillus (Fr. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - kanelnagelskivling Synonymer Collybia putilla (Fr. : Fr.) Singer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kanelnagelskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Gymnopus  
 • Art
  Gymnopus putillus(Fr. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - kanelnagelskivling
  Synonymer
  Collybia putilla (Fr. : Fr.) Singer

Lavtallskog. Sällan granskog och enbuskmark. På marken liggande barr och bark av tall, sällan av gran och en. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)

Elfström, M. 2000. Släktet Collybia i traditionell mening. Jordstjärnan 21(3): 31--43.; Antonín, V. & Noordeloos, M.E. 1997. A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2. Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathusand additions to Marasmiellus. 256 pp. IHW-Verlag. C. Loscmandi, G. Vasas & L. Albert, Studia Botanica Hungarica 24: 24, 1993.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Gymnopus  
 • Art
  Gymnopus putillus, (Fr. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - kanelnagelskivling
  Synonymer
  Collybia putilla (Fr. : Fr.) Singer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.