Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius caesiocinctus s. lat.

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Cortinarius caesiocinctus s. lat.
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius caesiocinctus s. lat.
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran, främst i äldre kalkbarrskog. Är inte helt kalkberoende utan växer även på mindre kalkrika lokaler. Förefaller att ha en nordlig utbredning. Enbart känd från äldre kontinuitetsskogar och inte påträffad i skogar uppkomna efter kalavverkning. Hittills endast känd från ett tiotal lokaler. Total population i landet bedöms liten och minska p.g.a. slutavverkningar av äldre skogsbestånd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (200-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-300). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Lövskog. Kalkrik mark. Med ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Kollektivtaxon Cortinarius caesiocinctus s. lat. Synonymer Cortinarius caesiocinctus Kühner

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, främst i äldre kalkbarrskog. Är inte helt kalkberoende utan växer även på mindre kalkrika lokaler. Förefaller att ha en nordlig utbredning. Enbart känd från äldre kontinuitetsskogar och inte påträffad i skogar uppkomna efter kalavverkning. Hittills endast känd från ett tiotal lokaler. Total population i landet bedöms liten och minska p.g.a. slutavverkningar av äldre skogsbestånd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (200-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-300). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius caesiocinctus s. lat.

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius caesiocinctus s. lat.
  Synonymer
  Cortinarius caesiocinctus Kühner

Lövskog. Kalkrik mark. Med ek.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)

R.Kühner, Doc.Mycol. 77: 92, 1989.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius caesiocinctus s. lat.
  Synonymer
  Cortinarius caesiocinctus Kühner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.