Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  egentliga bladmossor

Klass - Bryopsida
Egentliga bladmossor

Kännetecken
En av de viktigaste egenskaperna som är gemensamma för de egentliga bladmossorna är att peristomets tandkransar är uppbyggda av delar av cellväggar (arthodontiskt peristom) till skillnad från t.ex. björnmossorna hos vilka peristomtänderna är uppbyggda av hela celler (nematodontiskt peristom). De flesta arterna har kapslar som öppnas med lock (stegokarpa arter), men hos några öppnas kapslarna genom att de faller sönder (kleistokarpa arter). Stammen saknar ledningskärl, liksom hos mossor i övrigt, men ofta finns en s.k. centralsträng. Hos de flesta arterna har bladen en nerv. Ovansidan av bladnerven saknar oftast lameller. Protonemat är oftast trådformigt men i några fall bållikt.
Utifrån skillnader i skottens växtsätt brukar man skilja på akrokarpa arter, vilka vanligen växer upprätt och bildar tuvor eller kuddar och oftast har sporkapseln överst på huvudstammen, och pleurokarpa arter, vilka har ett mer krypande växtsätt och kapseln sittande ett stycke ned på stammen.
Utbredning
De egentliga bladmossorna är den största gruppen bladmossor, och den finns spridd över hela världen. Uppskattningsvis omfattar gruppen 10000 arter. I Norden räknar man med drygt 800 arter.
Ekologi
De egentliga bladmossorna finns representerade i många olika miljöer och på olika underlag. Artrikedomen är i ett globalt perspektiv förhållandevis stor i det nordliga – kalltempererade och arktiska – klimatområdet. En del arter uppvisar anpassningar till
miljöer där kärlväxter inte klarar sig så bra - i många fall växtplatser med extremt klimat. På solexponerade och torra platser finns i stor utsträckning arter med akrokarpt växtsätt. I skogar, på trädstammar, på klippor etc. – under stabilare och mindre exponerade förhållanden – dominerar pleurokarpa arter.
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (Limpr.) Rothm. - egentliga bladmossor Synonymer björnmossor m.fl., bladmossor, Bryopsida Rothm.

En av de viktigaste egenskaperna som är gemensamma för de egentliga bladmossorna är att peristomets tandkransar är uppbyggda av delar av cellväggar (arthodontiskt peristom) till skillnad från t.ex. björnmossorna hos vilka peristomtänderna är uppbyggda av hela celler (nematodontiskt peristom). De flesta arterna har kapslar som öppnas med lock (stegokarpa arter), men hos några öppnas kapslarna genom att de faller sönder (kleistokarpa arter). Stammen saknar ledningskärl, liksom hos mossor i övrigt, men ofta finns en s.k. centralsträng. Hos de flesta arterna har bladen en nerv. Ovansidan av bladnerven saknar oftast lameller. Protonemat är oftast trådformigt men i några fall bållikt.
Utifrån skillnader i skottens växtsätt brukar man skilja på akrokarpa arter, vilka vanligen växer upprätt och bildar tuvor eller kuddar och oftast har sporkapseln överst på huvudstammen, och pleurokarpa arter, vilka har ett mer krypande växtsätt och kapseln sittande ett stycke ned på stammen.


De egentliga bladmossorna är den största gruppen bladmossor, och den finns spridd över hela världen. Uppskattningsvis omfattar gruppen 10000 arter. I Norden räknar man med drygt 800 arter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida(Limpr.) Rothm. - egentliga bladmossor
  Synonymer
  björnmossor m.fl.
  bladmossor
  Bryopsida Rothm.

De egentliga bladmossorna finns representerade i många olika miljöer och på olika underlag. Artrikedomen är i ett globalt perspektiv förhållandevis stor i det nordliga – kalltempererade och arktiska – klimatområdet. En del arter uppvisar anpassningar till
miljöer där kärlväxter inte klarar sig så bra - i många fall växtplatser med extremt klimat. På solexponerade och torra platser finns i stor utsträckning arter med akrokarpt växtsätt. I skogar, på trädstammar, på klippor etc. – under stabilare och mindre exponerade förhållanden – dominerar pleurokarpa arter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor
  Synonymer
  björnmossor m.fl.
  bladmossor
  Bryopsida Rothm.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck