Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lummerväxter

Organismgrupp Kärlväxter Klass - Lycopodiopsida
Lummerväxter Kärlväxter

 1. 1 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 15 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. 2 arter VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig

Klass Lycopodiopsida Bartl. - lummerväxter Synonymer Lycophyceae, Lycopsida

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Lycophytina - lykofyter 
 • Klass
  LycopodiopsidaBartl. - lummerväxter
  Synonymer
  Lycophyceae
  Lycopsida

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Lycophytina - lykofyter 
 • Klass
  Lycopodiopsida - lummerväxter
  Synonymer
  Lycophyceae
  Lycopsida
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.