Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåbärskvast

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Exobasidium aequale
Blåbärskvast Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för blåbärskvast
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Skog och kalfjäll. Parasit på blåbär Vaccinium myrtillus.
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåbär
· blåbär
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Exobasidiomycetes, Ordning Exobasidiales, Familj Exobasidiaceae, Släkte Exobasidium, Art Exobasidium aequale Sacc. - blåbärskvast Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för blåbärskvast

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Ustilaginomycotina  
 • Klass
  Exobasidiomycetes  
 • Ordning
  Exobasidiales  
 • Familj
  Exobasidiaceae  
 • Släkte
  Exobasidium  
 • Art
  Exobasidium aequaleSacc. - blåbärskvast

Skog och kalfjäll. Parasit på blåbär Vaccinium myrtillus.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåbär - Vaccinium myrtillus (Viktig)

Nannfeldt, J. A. 1981: Exobasidium, a taxonomic reassessment applied to the European species. Symb. Bot. Upsal. 23: 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Ustilaginomycotina  
 • Klass
  Exobasidiomycetes  
 • Ordning
  Exobasidiales  
 • Familj
  Exobasidiaceae  
 • Släkte
  Exobasidium  
 • Art
  Exobasidium aequale, Sacc. - blåbärskvast
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.