Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  azaleasvulst

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Exobasidium japonicum
Azaleasvulst Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för azaleasvulst
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Park och trädgård. Parasit på Rhododendron spp., bl.a. R. simsii.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rododendron
· rododendron
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Exobasidiomycetes, Ordning Exobasidiales, Familj Exobasidiaceae, Släkte Exobasidium, Art Exobasidium japonicum Shirai - azaleasvulst Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för azaleasvulst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Ustilaginomycotina  
 • Klass
  Exobasidiomycetes  
 • Ordning
  Exobasidiales  
 • Familj
  Exobasidiaceae  
 • Släkte
  Exobasidium  
 • Art
  Exobasidium japonicumShirai - azaleasvulst

Park och trädgård. Parasit på Rhododendron spp., bl.a. R. simsii.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rododendron - Rhododendron (Viktig)

Nannfeldt, J. A. 1981: Exobasidium, a taxonomic reassessment applied to the European species. Symb. Bot. Upsal. 23: 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Ustilaginomycotina  
 • Klass
  Exobasidiomycetes  
 • Ordning
  Exobasidiales  
 • Familj
  Exobasidiaceae  
 • Släkte
  Exobasidium  
 • Art
  Exobasidium japonicum, Shirai - azaleasvulst
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.