Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vargmjölk

Organismgrupp Övriga organismer Lycogala epidendrum
Vargmjölk Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för vargmjölk
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Skog och hed. Murken ved, bl.a. stubbar. En av de vanligaste slemsvamparna.
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Myxomycetes (slemsvampar), Ordning Liceales, Familj Reticulariaceae, Släkte Lycogala, Art Lycogala epidendrum (L.) Fr. - vargmjölk Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för vargmjölk

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Protozoa - protozoer 
 • Underrike
  Sarcomastigota  
 • Stam
  Amoebozoa  
 • Understam
  Conosa  
 • Infrastam
  Eumycetozoa  
 • Överklass
  Macromycetozoa  
 • Klass
  Myxomycetes - slemsvampar 
 • Underklass
  Myxogastromycetidae  
 • Ordning
  Liceales  
 • Familj
  Reticulariaceae  
 • Släkte
  Lycogala  
 • Art
  Lycogala epidendrum(L.) Fr. - vargmjölk

Skog och hed. Murken ved, bl.a. stubbar. En av de vanligaste slemsvamparna.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Eliasson, U. 1981: Patterns of occurence of myxomycetes in a spruce forest in South Sweden. Holarctic Ecology 4: 20--31.; Santesson, R. 1964: Swedish myxomycetes. Svensk Bot. Tidskr. 58: 113--124

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Protozoa - protozoer 
 • Underrike
  Sarcomastigota  
 • Stam
  Amoebozoa  
 • Understam
  Conosa  
 • Infrastam
  Eumycetozoa  
 • Överklass
  Macromycetozoa  
 • Klass
  Myxomycetes - slemsvampar 
 • Underklass
  Myxogastromycetidae  
 • Ordning
  Liceales  
 • Familj
  Reticulariaceae  
 • Släkte
  Lycogala  
 • Art
  Lycogala epidendrum, (L.) Fr. - vargmjölk
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.