Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  storsporig dvärgpigg

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Mucronella bresadolae
Storsporig dvärgpigg Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för storsporig dvärgpigg Observationer i Sverige för storsporig dvärgpigg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Växer på gamla fruktkroppar av luktticka (Gloeophyllum odoratum) funnen på grova granstubbar i ängsgranskog. En dåligt känd art med få fynd som dock förefaller vara sällsynt. Luktticka växer på granstubbar av grov dimension, främst i äldre ängsgranskog. Status och hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Barrskog. Liggande, murkna stammar och murken ved av bl.a. gran. Även på luktticka Gloeophyllum odoratum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· luktticka
· luktticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Mucronella, Art Mucronella bresadolae (Quél.) Corner - storsporig dvärgpigg Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Växer på gamla fruktkroppar av luktticka (Gloeophyllum odoratum) funnen på grova granstubbar i ängsgranskog. En dåligt känd art med få fynd som dock förefaller vara sällsynt. Luktticka växer på granstubbar av grov dimension, främst i äldre ängsgranskog. Status och hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för storsporig dvärgpigg

Länsvis förekomst och status för storsporig dvärgpigg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för storsporig dvärgpigg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Mucronella  
 • Art
  Mucronella bresadolae(Quél.) Corner - storsporig dvärgpigg

Barrskog. Liggande, murkna stammar och murken ved av bl.a. gran. Även på luktticka Gloeophyllum odoratum.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· luktticka - Osmoporus odoratus (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Mucronella  
 • Art
  Mucronella bresadolae, (Quél.) Corner - storsporig dvärgpigg
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.