Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rönnbärshätta

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Mycena adonis
Rönnbärshätta Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för rönnbärshätta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Barrskog och myrmark. Söderut även gräsmark. Förna och torr sandig gräsmark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Mycenaceae, Släkte Mycena (hättor), Art Mycena adonis (Bull.:Fr.) Gray - rönnbärshätta Synonymer Agaricus adonis Bull.:Fr., Hemimycena adonis (Bull.:Fr.) Singer, Marasmiellus adonis (Bull.:Fr.) Singer, Atheniella adonis (Bull.:Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A.Perry, Atheniella adonis (Bull.:Fr.) Redhead & al.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rönnbärshätta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Mycenaceae  
 • Släkte
  Mycena - hättor 
 • Art
  Mycena adonis(Bull.:Fr.) Gray - rönnbärshätta
  Synonymer
  Agaricus adonis Bull.:Fr.
  Hemimycena adonis (Bull.:Fr.) Singer
  Marasmiellus adonis (Bull.:Fr.) Singer
  Atheniella adonis (Bull.:Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A.Perry
  Atheniella adonis (Bull.:Fr.) Redhead & al.

Barrskog och myrmark. Söderut även gräsmark. Förna och torr sandig gräsmark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Lövskog, Öppen fastmark

Maas Geesteranus, R. A. 1992: Mycenas of the Northern Hemisphere II. -- 493 s. North--Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Mycenaceae  
 • Släkte
  Mycena - hättor 
 • Art
  Mycena adonis, (Bull.:Fr.) Gray - rönnbärshätta
  Synonymer
  Agaricus adonis Bull.:Fr.
  Hemimycena adonis (Bull.:Fr.) Singer
  Marasmiellus adonis (Bull.:Fr.) Singer
  Atheniella adonis (Bull.:Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A.Perry
  Atheniella adonis (Bull.:Fr.) Redhead & al.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.