Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokhätta

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Mycena fagetorum
Bokhätta Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för bokhätta Observationer i Sverige för bokhätta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i bokförna i bokskog. Fruktkroppar bildas på fallna boklöv. Arten bildar grå och oansenliga fruktkroppar men är eftersökt och sällan påträffad. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en sällsynt art med få aktuella lokaler i landet. Rödlistad i Norge och Danmark. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Mycenaceae, Släkte Mycena (hättor), Art Mycena fagetorum (Fr.) Gillet - bokhätta Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i bokförna i bokskog. Fruktkroppar bildas på fallna boklöv. Arten bildar grå och oansenliga fruktkroppar men är eftersökt och sällan påträffad. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en sällsynt art med få aktuella lokaler i landet. Rödlistad i Norge och Danmark. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokhätta

Länsvis förekomst och status för bokhätta baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokhätta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Mycenaceae  
 • Släkte
  Mycena - hättor 
 • Art
  Mycena fagetorum(Fr.) Gillet - bokhätta

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Mycenaceae  
 • Släkte
  Mycena - hättor 
 • Art
  Mycena fagetorum, (Fr.) Gillet - bokhätta
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.