Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klorhätta

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Mycena leptocephala
Klorhätta Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för klorhätta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Skog och hagmark. Marken, bland gräs.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Mycenaceae, Släkte Mycena (hättor), Art Mycena leptocephala (Pers.) Gillet - klorhätta Synonymer Mycena chlorinella (J. E. Lange) Singer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för klorhätta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Mycenaceae  
 • Släkte
  Mycena - hättor 
 • Art
  Mycena leptocephala(Pers.) Gillet - klorhätta
  Synonymer
  Mycena chlorinella (J. E. Lange) Singer

Skog och hagmark. Marken, bland gräs.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Barrskog, Lövskog, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Maas Geesteranus, R. A. 1992: Mycenas of the Northern Hemisphere I. -- 391 s. North--Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo.; Maas Geesteranus, R. A. 1992: Mycenas of the Northern Hemisphere II. -- 493 s. North--Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Mycenaceae  
 • Släkte
  Mycena - hättor 
 • Art
  Mycena leptocephala, (Pers.) Gillet - klorhätta
  Synonymer
  Mycena chlorinella (J. E. Lange) Singer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.