Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  styvfoting

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Mythicomyces corneipes
Styvfoting Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för styvfoting Observationer i Sverige för styvfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i gammal naturskogsartad, grandominerad barrskog. Endast fyra kända fynd i landet, förmodligen med högt mörkertal men uppenbarligen en ovanlig art. En av lokalerna är nu skyddad som naturreservat. Är rödlistad i såväl Norge som Finland. Liten population och knuten till exklusiv och försvinnande miljö. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Barrskog. Näringsrik mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Psathyrellaceae, Släkte Mythicomyces, Art Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead & A. H. Sm. - styvfoting Synonymer Psilocybe corneipes (Fr.) P. Karst.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i gammal naturskogsartad, grandominerad barrskog. Endast fyra kända fynd i landet, förmodligen med högt mörkertal men uppenbarligen en ovanlig art. En av lokalerna är nu skyddad som naturreservat. Är rödlistad i såväl Norge som Finland. Liten population och knuten till exklusiv och försvinnande miljö. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för styvfoting

Länsvis förekomst och status för styvfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för styvfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Mythicomyces  
 • Art
  Mythicomyces corneipes(Fr.) Redhead & A. H. Sm. - styvfoting
  Synonymer
  Psilocybe corneipes (Fr.) P. Karst.

Barrskog. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Stålberg, J. 1991: Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead & Smith. Mystisk skivling identifierad. Jordstjärnan 12(1): 64--67.; Huhtinen, S. & Vauras, J. 1992: Mythicomyces corneipes, a rare agaric, in Fennoscandia. Karstenia 32: 7--12.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Mythicomyces  
 • Art
  Mythicomyces corneipes, (Fr.) Redhead & A. H. Sm. - styvfoting
  Synonymer
  Psilocybe corneipes (Fr.) P. Karst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.