Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klockmurkla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Verpa conica
Klockmurkla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för klockmurkla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Blandad ädellövskog, park och trädgård. Näringsrik mark. Vår- och försommarsvamp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Morchellaceae, Släkte Verpa (klockmurklor), Art Verpa conica (O.F.Müll.:Fr.) Sw. - klockmurkla Synonymer Ptychoverpa conica (O.F.Müll.:Fr.) Boid., Phallus conicus O.F.Müll., Verpa digitaliformis Pers.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för klockmurkla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Morchellaceae  
 • Släkte
  Verpa - klockmurklor 
 • Art
  Verpa conica(O.F.Müll.:Fr.) Sw. - klockmurkla
  Synonymer
  Ptychoverpa conica (O.F.Müll.:Fr.) Boid.
  Phallus conicus O.F.Müll.
  Verpa digitaliformis Pers.

Blandad ädellövskog, park och trädgård. Näringsrik mark. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Ryman, S. 1978: Svenska vår- och försommarsvampar inom Pezizales. Svensk Bot. Tidskr. 72: 327--339.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Morchellaceae  
 • Släkte
  Verpa - klockmurklor 
 • Art
  Verpa conica, (O.F.Müll.:Fr.) Sw. - klockmurkla
  Synonymer
  Ptychoverpa conica (O.F.Müll.:Fr.) Boid.
  Phallus conicus O.F.Müll.
  Verpa digitaliformis Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.