Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småkremla

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Russula puellula
Småkremla Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten röd kremla som oftast är knuten till bok. Hatten är välvd till utbredd eller något nedtryckt i mitten och blir 2–6 cm bred. Den är slät och som ung rent purpurröd eller vinröd, mörkast i mitten, men bleknar med åldern gradvis ut till brungult. Hatthuden är avdragbar till ca hälften. Skivorna är ljust gula. Foten blir ca 2–5 cm hög och 0,5–1,5 cm tjock och är från början vit men får ofta gulbruna fläckar nära basen. Svampen saknar distinkt lukt och har en mild eller mycket svagt skarp smak. Sporpulvret är gräddgult.
Utbredning
Länsvis förekomst för småkremla Observationer i Sverige för småkremla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer sällsynt i bokskogsregionen men är förmodligen ofta förbisedd eftersom den kan vara svår att skilja från andra små, röda kremlor. Hittills är ca 10 lokaler kända i landet (Skåne, Småland, Västergötland, Gotland). Sällsynt även i Danmark (EN). I Norge finns minst 20 kända lokaler. Arten är spridd i Mellaneuropa (t.ex. i Frankrike, Belgien, Tyskland) där den mestadels är mindre allmän men lokalt vanlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Bildar mykorrhiza med bok i lövskog och parkmiljöer. Funnen i Västergötland, Småland och Skåne. Status oklar pga få fynd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Bildar oftast mykorrhiza med bok. Flera av fynden är gjorda under gamla bokar i parker. I Norge finns dock flera lokaler långt från någon förekomst av bok och den förmodades då växa med hassel eller björk. Arten förefaller inte ha någon preferens för kalkrik mark. I Bayern uppges den gärna växa på något försurad mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Russula (kremlor), Art Russula puellula Ebbesen, F. H. Møller & Jul. Schäff. - småkremla Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i lövskog och parkmiljöer. Funnen i Västergötland, Småland och Skåne. Status oklar pga få fynd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten röd kremla som oftast är knuten till bok. Hatten är välvd till utbredd eller något nedtryckt i mitten och blir 2–6 cm bred. Den är slät och som ung rent purpurröd eller vinröd, mörkast i mitten, men bleknar med åldern gradvis ut till brungult. Hatthuden är avdragbar till ca hälften. Skivorna är ljust gula. Foten blir ca 2–5 cm hög och 0,5–1,5 cm tjock och är från början vit men får ofta gulbruna fläckar nära basen. Svampen saknar distinkt lukt och har en mild eller mycket svagt skarp smak. Sporpulvret är gräddgult.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för småkremla

Länsvis förekomst och status för småkremla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småkremla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer sällsynt i bokskogsregionen men är förmodligen ofta förbisedd eftersom den kan vara svår att skilja från andra små, röda kremlor. Hittills är ca 10 lokaler kända i landet (Skåne, Småland, Västergötland, Gotland). Sällsynt även i Danmark (EN). I Norge finns minst 20 kända lokaler. Arten är spridd i Mellaneuropa (t.ex. i Frankrike, Belgien, Tyskland) där den mestadels är mindre allmän men lokalt vanlig.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Russula - kremlor 
 • Art
  Russula puellulaEbbesen, F. H. Møller & Jul. Schäff. - småkremla

Bildar oftast mykorrhiza med bok. Flera av fynden är gjorda under gamla bokar i parker. I Norge finns dock flera lokaler långt från någon förekomst av bok och den förmodades då växa med hassel eller björk. Arten förefaller inte ha någon preferens för kalkrik mark. I Bayern uppges den gärna växa på något försurad mark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning eller markberedning i bokskog som förändrar miljön, diverse anläggningsarbeten eller borttagande av äldre träd i parker.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För förekomsten i parkmiljöer kan information om artens existens lämnas till den som förvaltar och sköter området så att växtplatsen inte förstörs i onödan. I mera naturlig miljö bör växtplatserna bevaras så intakta som möjligt.
Utländska namn. DA: Gulnende skørhat NO: Gulnende bøkekremle

Einhellinger, A. & Marxmuller, H. 1985. Die Gattung Russula in Bayern. Hoppea 43. (BILD)

Marstad, P. 2004. Kremler i Norden. p. 52. (BILD)

Sarnari, M. 2005. Genere Russula in Europa 2:1199. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Russula - kremlor 
 • Art
  Russula puellula, Ebbesen, F. H. Møller & Jul. Schäff. - småkremla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012