Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Glaucophyta

Organismgrupp Alger Infrarike - Glaucophyta
  Alger

 1. 2 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en liten grupp av encelliga alger. Cellerna är mer eller mindre runda och bildar ofta löst sammansatta kolonier. Plastiderna har kvar tydliga drag av den cyanobakterie som anses vara ursprunget till kloroplasterna hos gröna växter (Viridiplantae) – detta i högre grad än för rödalger (Rhodophyta) som glaukofyterna ofta förs samman med till underrike Biliphyta. Numera betraktas ofta Glaucophyta enskilt som den mest basala gruppen inom egentliga växer (Plantae), och rödalger (Rhodophyta) placeras då istället som systergrupp till Viridiplantae.

Endast ett femtontal arter är beskrivna, varav två är uppgivna från Sverige. Sentida studier tyder dock på att gruppen inte är fullt så artfattig som man hittills trott.
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ekologi
Arterna finns i sötvatten. De förefaller aldrig förekomma i några större mängder i de vatten där de lever.
Artfaktablad (pdf)

Infrarike Glaucophyta Caval.-Sm. Synonymer

Detta är en liten grupp av encelliga alger. Cellerna är mer eller mindre runda och bildar ofta löst sammansatta kolonier. Plastiderna har kvar tydliga drag av den cyanobakterie som anses vara ursprunget till kloroplasterna hos gröna växter (Viridiplantae) – detta i högre grad än för rödalger (Rhodophyta) som glaukofyterna ofta förs samman med till underrike Biliphyta. Numera betraktas ofta Glaucophyta enskilt som den mest basala gruppen inom egentliga växer (Plantae), och rödalger (Rhodophyta) placeras då istället som systergrupp till Viridiplantae.

Endast ett femtontal arter är beskrivna, varav två är uppgivna från Sverige. Sentida studier tyder dock på att gruppen inte är fullt så artfattig som man hittills trott.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  GlaucophytaCaval.-Sm.

Arterna finns i sötvatten. De förefaller aldrig förekomma i några större mängder i de vatten där de lever.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Andersson 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Glaucophyta
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Andersson 2017