Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hönsloppa

Organismgrupp Övriga organismer Ceratophyllus gallinae
Hönsloppa Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för hönsloppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Siphonaptera (loppor), Familj Ceratophyllidae (fågelloppor), Släkte Ceratophyllus, Art Ceratophyllus gallinae (Schrank 1803) - hönsloppa Synonymer Pulex gallinae Schrank, 1803, allmän fågelloppa, Pulex avium E.O.Taschenberg, 1880, Ceratophyllus monedulae (C.W.Dale, 1878), Ceratopsyllus monedulae C.W.Dale, 1878

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för hönsloppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Siphonaptera - loppor 
 • Överfamilj
  Ceratophylloidea  
 • Familj
  Ceratophyllidae - fågelloppor 
 • Underfamilj
  Ceratophyllinae  
 • Släkte
  Ceratophyllus  
 • Undersläkte
  Ceratophyllus (Ceratophyllus)  
 • Art
  Ceratophyllus gallinae(Schrank 1803) - hönsloppa
  Synonymer
  Pulex gallinae Schrank, 1803
  allmän fågelloppa
  Pulex avium E.O.Taschenberg, 1880
  Ceratophyllus monedulae (C.W.Dale, 1878)
  Ceratopsyllus monedulae C.W.Dale, 1878

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Siphonaptera - loppor 
 • Överfamilj
  Ceratophylloidea  
 • Familj
  Ceratophyllidae - fågelloppor 
 • Underfamilj
  Ceratophyllinae  
 • Släkte
  Ceratophyllus  
 • Undersläkte
  Ceratophyllus (Ceratophyllus)  
 • Art
  Ceratophyllus gallinae, (Schrank 1803) - hönsloppa
  Synonymer
  Pulex gallinae Schrank, 1803
  allmän fågelloppa
  Pulex avium E.O.Taschenberg, 1880
  Ceratophyllus monedulae (C.W.Dale, 1878)
  Ceratopsyllus monedulae C.W.Dale, 1878
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.