Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microbotryomycetes

Organismgrupp Basidiesvampar Klass - Microbotryomycetes
  Basidiesvampar

 1. 25 arter NE
 2. 8 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig

Klass Microbotryomycetes R.Bauer & al. Synonymer Microbotryomycetes R.Bauer, Begerow, J.P.Samp., M.Weiss & Oberw., Microbotryomycetidae E.C.Swann

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  MicrobotryomycetesR.Bauer & al.
  Synonymer
  Microbotryomycetes R.Bauer, Begerow, J.P.Samp., M.Weiss & Oberw.
  Microbotryomycetidae E.C.Swann

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Microbotryomycetes
  Synonymer
  Microbotryomycetes R.Bauer, Begerow, J.P.Samp., M.Weiss & Oberw.
  Microbotryomycetidae E.C.Swann
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.