Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cumminsiella mirabilissima

Organismgrupp Basidiesvampar Cumminsiella mirabilissima
  Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Cumminsiella mirabilissima
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Pucciniaceae, Släkte Cumminsiella, Art Cumminsiella mirabilissima (Peck) Nannf. Synonymer Puccinia mirabilissima Peck, Dicaeoma mirabilissimum (Peck) Kuntze, Cumminsiella sanguinea (Peck) Arthur, Uromyces sanguineus Peck

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Cumminsiella mirabilissima

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Cumminsiella  
 • Art
  Cumminsiella mirabilissima(Peck) Nannf.
  Synonymer
  Puccinia mirabilissima Peck
  Dicaeoma mirabilissimum (Peck) Kuntze
  Cumminsiella sanguinea (Peck) Arthur
  Uromyces sanguineus Peck

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Cumminsiella  
 • Art
  Cumminsiella mirabilissima, (Peck) Nannf.
  Synonymer
  Puccinia mirabilissima Peck
  Dicaeoma mirabilissimum (Peck) Kuntze
  Cumminsiella sanguinea (Peck) Arthur
  Uromyces sanguineus Peck
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.