Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  päronrost

Organismgrupp Basidiesvampar Gymnosporangium sabinae
Päronrost Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för päronrost
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Pucciniaceae, Släkte Gymnosporangium (gelérost), Art Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G.Winter - päronrost Synonymer Tremella sabinae Dicks., Lycoperdon cancellatum Jacq., Roestelia cancellata (Jacq.) Rebent., Podisoma juniperi-sabinae Fr., Puccinia juniperi Pers.:Pers., Aecidium cancellatum (Jacq.) J.F.Gmel., Gymnosporangium fuscum DC.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för päronrost

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Gymnosporangium - gelérost 
 • Art
  Gymnosporangium sabinae(Dicks.) G.Winter - päronrost
  Synonymer
  Tremella sabinae Dicks.
  Lycoperdon cancellatum Jacq.
  Roestelia cancellata (Jacq.) Rebent.
  Podisoma juniperi-sabinae Fr.
  Puccinia juniperi Pers.:Pers.
  Aecidium cancellatum (Jacq.) J.F.Gmel.
  Gymnosporangium fuscum DC.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Gymnosporangium - gelérost 
 • Art
  Gymnosporangium sabinae, (Dicks.) G.Winter - päronrost
  Synonymer
  Tremella sabinae Dicks.
  Lycoperdon cancellatum Jacq.
  Roestelia cancellata (Jacq.) Rebent.
  Podisoma juniperi-sabinae Fr.
  Puccinia juniperi Pers.:Pers.
  Aecidium cancellatum (Jacq.) J.F.Gmel.
  Gymnosporangium fuscum DC.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.