Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Puccinia annularis

Organismgrupp Övriga organismer, Basidiesvampar Puccinia annularis
  Övriga organismer, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Puccinia annularis
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Pucciniaceae, Släkte Puccinia, Art Puccinia annularis (F.Strauss) Röhl. Synonymer Uredo annularis F.Strauss, Puccinia annularis (F.Strauss) G.Winter, Puccinia scorodoniae Link, Micropuccinia annularis (F.Strauss) Arthur & H.S.Jacks., Leptopuccinia annularis (F.Strauss) Syd., Dicaeoma annulare (F.Strauss) Kuntze

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Puccinia annularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Puccinia  
 • Art
  Puccinia annularis(F.Strauss) Röhl.
  Synonymer
  Uredo annularis F.Strauss
  Puccinia annularis (F.Strauss) G.Winter
  Puccinia scorodoniae Link
  Micropuccinia annularis (F.Strauss) Arthur & H.S.Jacks.
  Leptopuccinia annularis (F.Strauss) Syd.
  Dicaeoma annulare (F.Strauss) Kuntze

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Puccinia  
 • Art
  Puccinia annularis, (F.Strauss) Röhl.
  Synonymer
  Uredo annularis F.Strauss
  Puccinia annularis (F.Strauss) G.Winter
  Puccinia scorodoniae Link
  Micropuccinia annularis (F.Strauss) Arthur & H.S.Jacks.
  Leptopuccinia annularis (F.Strauss) Syd.
  Dicaeoma annulare (F.Strauss) Kuntze
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.