Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snärjmåra × småsnärjmåra

Organismgrupp Kärlväxter Galium aparine × spurium subsp. vaillantii
Snärjmåra × småsnärjmåra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för snärjmåra × småsnärjmåra
Svensk förekomst
Ej påträffad

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Gentianales (gentianaordningen), Familj Rubiaceae (måreväxter), Släkte Galium (måror), Hybrid Galium aparine × spurium subsp. vaillantii - snärjmåra × småsnärjmåra Synonymer Galium aparine x spurium subsp. vaillantii, snärjmåra x småsnärjmåra


Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för snärjmåra × småsnärjmåra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Gentianales - gentianaordningen 
 • Familj
  Rubiaceae - måreväxter 
 • Släkte
  Galium - måror 
 • Hybrid
  Galium aparine × spurium subsp. vaillantii - snärjmåra × småsnärjmåra
  Synonymer
  Galium aparine x spurium subsp. vaillantii
  snärjmåra x småsnärjmåra

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Gentianales - gentianaordningen 
 • Familj
  Rubiaceae - måreväxter 
 • Släkte
  Galium - måror 
 • Hybrid
  Galium aparine × spurium subsp. vaillantii, - snärjmåra × småsnärjmåra
  Synonymer
  Galium aparine x spurium subsp. vaillantii
  snärjmåra x småsnärjmåra
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.