Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hymenoscyphus albidus s. str.

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Hymenoscyphus albidus s. str.
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Hymenoscyphus albidus s. str. Observationer i Sverige för Hymenoscyphus albidus s. str.
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på blad och i ved av ask. Bedöms ha minskat p.g.a. av att H. pseudoalbidus som orsakar den nya och aggresiva formen av askskottsjuka som snabbt sprider sig i landet. Förloppet är dock svårt att specificera säkert eftersom studier på svenskt material saknas och det fortfarande finns geografiska områden med frisk ask. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Helotiaceae, Släkte Hymenoscyphus, Art Hymenoscyphus albidus s. str. (Gillet) W.Phillips Synonymer Helotium scutula var. albidum P.Karst., Lanzia albida (Gillet) S.E.Carp., Lambertella albida (Gillet) Korf, Helotium robergei Dennis, Phialea albida Gillet

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Nedbrytare på blad och i ved av ask. Bedöms ha minskat p.g.a. av att H. pseudoalbidus som orsakar den nya och aggresiva formen av askskottsjuka som snabbt sprider sig i landet. Förloppet är dock svårt att specificera säkert eftersom studier på svenskt material saknas och det fortfarande finns geografiska områden med frisk ask. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hymenoscyphus albidus s. str.

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hymenoscyphus albidus s. str.

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Helotiaceae  
 • Släkte
  Hymenoscyphus  
 • Art
  Hymenoscyphus albidus s. str.(Gillet) W.Phillips
  Synonymer
  Helotium scutula var. albidum P.Karst.
  Lanzia albida (Gillet) S.E.Carp.
  Lambertella albida (Gillet) Korf
  Helotium robergei Dennis
  Phialea albida Gillet

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Ved och bark (Har betydelse)


Påverkan
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Helotiaceae  
 • Släkte
  Hymenoscyphus  
 • Art
  Hymenoscyphus albidus s. str., (Gillet) W.Phillips
  Synonymer
  Helotium scutula var. albidum P.Karst.
  Lanzia albida (Gillet) S.E.Carp.
  Lambertella albida (Gillet) Korf
  Helotium robergei Dennis
  Phialea albida Gillet
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.