Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Balea sarsii

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Balea sarsii
  Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Balea sarsii Observationer i Sverige för Balea sarsii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
En mycket ovanlig ovanlig spolsnäcka som lever i havsnära miljöer. Lavätare på vertikala klippväggar. Endast två kända lokaler (Vinga och Väderöarna). Mycket dålig kunskap. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· lavar
· lavar
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Clausiliidae (spolsnäckor), Släkte Balea, Art Balea sarsii Philippi, 1847 Synonymer Balea perversa pro parte (Linnaeus, 1758), Balea heydeni von Maltzan, 1881

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation En mycket ovanlig ovanlig spolsnäcka som lever i havsnära miljöer. Lavätare på vertikala klippväggar. Endast två kända lokaler (Vinga och Väderöarna). Mycket dålig kunskap. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Balea sarsii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Balea sarsii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Pulmonata - lungsnäckor 
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Sigmurethra  
 • Överfamilj
  Clausilioidea  
 • Familj
  Clausiliidae - spolsnäckor 
 • Släkte
  Balea  
 • Art
  Balea sarsiiPhilippi, 1847
  Synonymer
  Balea perversa pro parte (Linnaeus, 1758)
  Balea heydeni von Maltzan, 1881

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· lavar - Lichenes (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Pulmonata - lungsnäckor 
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Sigmurethra  
 • Överfamilj
  Clausilioidea  
 • Familj
  Clausiliidae - spolsnäckor 
 • Släkte
  Balea  
 • Art
  Balea sarsii, Philippi, 1847
  Synonymer
  Balea perversa pro parte (Linnaeus, 1758)
  Balea heydeni von Maltzan, 1881
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.