Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hymenolepis diminuta

Organismgrupp Övriga organismer Hymenolepis diminuta
  Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Hymenolepis diminuta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Neoophora, Ordning Cyclophyllidea, Familj Hymenolepididae, Släkte Hymenolepis, Art Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Synonymer Taenia diminuta Rudolphi, 1819, Taenia leptocephala Creplin, 1925

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Hymenolepis diminuta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Platyhelminthes - plattmaskar 
 • Understam
  Rhabditophora  
 • Klass
  Neoophora  
 • Underklass
  Neodermata  
 • Infraklass
  Cestoda - bandmaskar 
 • Ordning
  Cyclophyllidea  
 • Familj
  Hymenolepididae  
 • Släkte
  Hymenolepis  
 • Art
  Hymenolepis diminuta(Rudolphi, 1819)
  Synonymer
  Taenia diminuta Rudolphi, 1819
  Taenia leptocephala Creplin, 1925

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Platyhelminthes - plattmaskar 
 • Understam
  Rhabditophora  
 • Klass
  Neoophora  
 • Underklass
  Neodermata  
 • Infraklass
  Cestoda - bandmaskar 
 • Ordning
  Cyclophyllidea  
 • Familj
  Hymenolepididae  
 • Släkte
  Hymenolepis  
 • Art
  Hymenolepis diminuta, (Rudolphi, 1819)
  Synonymer
  Taenia diminuta Rudolphi, 1819
  Taenia leptocephala Creplin, 1925
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.