Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  japansk lönn

Organismgrupp Kärlväxter Acer palmatum
Japansk lönn Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för japansk lönn
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Sapindales (kinesträdordningen), Familj Sapindaceae (kinesträdsväxter), Släkte Acer (lönnar), Art Acer palmatum Thunb. - japansk lönn Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för japansk lönn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Sapindales - kinesträdordningen 
 • Familj
  Sapindaceae - kinesträdsväxter 
 • Släkte
  Acer - lönnar 
 • Art
  Acer palmatumThunb. - japansk lönn

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Sapindales - kinesträdordningen 
 • Familj
  Sapindaceae - kinesträdsväxter 
 • Släkte
  Acer - lönnar 
 • Art
  Acer palmatum, Thunb. - japansk lönn
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.