Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kejsarolvon

Organismgrupp Kärlväxter Viburnum farreri
Kejsarolvon Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kejsarolvon
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Dipsacales (väddordningen), Familj Adoxaceae (desmeknoppsväxter), Släkte Viburnum (olvonsläktet), Art Viburnum farreri Stearn - kejsarolvon Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för kejsarolvon

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Dipsacales - väddordningen 
 • Familj
  Adoxaceae - desmeknoppsväxter 
 • Släkte
  Viburnum - olvonsläktet 
 • Art
  Viburnum farreriStearn - kejsarolvon

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Dipsacales - väddordningen 
 • Familj
  Adoxaceae - desmeknoppsväxter 
 • Släkte
  Viburnum - olvonsläktet 
 • Art
  Viburnum farreri, Stearn - kejsarolvon
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.