Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tjockbent pälsblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Criorhina pachymera
Tjockbent pälsblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Finns inte med i Nationalnyckeln. Finns med i lista från Sven Hellqvist 2016. Påträffad i östra Småland.
Utbredning
Observationer i Sverige för tjockbent pälsblomfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Criorhina, Art Criorhina pachymera (Egger, 1848) - tjockbent pälsblomfluga Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)
Finns inte med i Nationalnyckeln. Finns med i lista från Sven Hellqvist 2016. Påträffad i östra Småland.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för tjockbent pälsblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  Criorhina  
 • Art
  Criorhina pachymera(Egger, 1848) - tjockbent pälsblomfluga

Hellqvist, S. 2016. Update sent as an excel document "Brachycera_update_11mar2016.xlsx" to Johan Liljeblad via e-mail on 2016-03-12.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ragnar Hall 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  Criorhina  
 • Art
  Criorhina pachymera, (Egger, 1848) - tjockbent pälsblomfluga
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ragnar Hall 2016.