Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lutraria lutraria

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Lutraria lutraria
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 13 cm. Vänster och höger skalhalvor lika, bucklan framför mittlinjen, skal dubbelt så långt som högt, gapar fram- och baktill. Mantelbukt djup, når fram till den linje där ligamentet slutar. Skalskulptur utgörs av fina koncentriska linjer. Periostracum brungrönt.
Utbredning
Observationer i Sverige för Lutraria lutraria
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning i svenska vatten: Ett levandefynd från norra Bohuslän, i övrigt endast känd som subfossil. Finns vid Skagen (Danmark).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Sandbottnar, från stranden ned till 100 m.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Mactridae, Släkte Lutraria, Art Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758) Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)
Längd upp till 13 cm. Vänster och höger skalhalvor lika, bucklan framför mittlinjen, skal dubbelt så långt som högt, gapar fram- och baktill. Mantelbukt djup, når fram till den linje där ligamentet slutar. Skalskulptur utgörs av fina koncentriska linjer. Periostracum brungrönt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Lutraria lutraria

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Ett levandefynd från norra Bohuslän, i övrigt endast känd som subfossil. Finns vid Skagen (Danmark).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Mactridae  
 • Släkte
  Lutraria  
 • Art
  Lutraria lutraria(Linnaeus, 1758)

Sandbottnar, från stranden ned till 100 m.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

English name: Common otter shell.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Mactridae  
 • Släkte
  Lutraria  
 • Art
  Lutraria lutraria, (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand 2019.