Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Myrmecophilus acervorum

Organismgrupp Hopprätvingar Myrmecophilus acervorum
  Hopprätvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 3,5–4,5 mm. Antenner ungefär lika långa som kroppen. Kroppsfärg brun med tydligt ljusare bakkant på mellankroppens två första segment vilket skiljer den från andra hopprätvingar. I bakkroppens spets finns två kraftiga spröt som normalt hålls rakt upp. Bakben kraftiga.
Utbredning
Observationer i Sverige för Myrmecophilus acervorum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes för första gången 2016 i Blomstermåla i Småland, samt i Köpenhamn i Danmark. Den är känd från en stor del av Mellaneuropa från Atlantkusten till Kaukasus, samt från Östersjön i norr till Sydeuropa. Den exakta gränsen österut och söderut är inte helt fastställd.
Ekologi
Arten lever som boparasit i bon av myror, främst jordmyror Lasius. I Sverige upptäcktes den i ett bo av gul tuvmyra Lasius flavus och i Danmark hos trädgårdsmyran Lasius niger. Den lever av restprodukter i boet och möjligen också av ägg, larver eller puppor. Den kan också tvinga de vuxna myrorna att spy upp flytande föda som den äter. Arten är jungfrufödande. Med största sannolikhet är den relativt värmekrävande då den i norr bara upptäckts på varma och störda miljöer. Kopplingen till störda miljöer antyder att den kan råka spridas med transporter av jord och annat material som kan innehålla bon av jordmyror.
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Orthoptera (hopprätvingar), Familj Myrmecophilidae, Släkte Myrmecophilus, Art Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) Synonymer Blatta acervorum Panzer, 1799, jordmyrsyrsa

Längd 3,5–4,5 mm. Antenner ungefär lika långa som kroppen. Kroppsfärg brun med tydligt ljusare bakkant på mellankroppens två första segment vilket skiljer den från andra hopprätvingar. I bakkroppens spets finns två kraftiga spröt som normalt hålls rakt upp. Bakben kraftiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Myrmecophilus acervorum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes för första gången 2016 i Blomstermåla i Småland, samt i Köpenhamn i Danmark. Den är känd från en stor del av Mellaneuropa från Atlantkusten till Kaukasus, samt från Östersjön i norr till Sydeuropa. Den exakta gränsen österut och söderut är inte helt fastställd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Ensifera - långhornsrätvingar 
 • Familj
  Myrmecophilidae  
 • Släkte
  Myrmecophilus  
 • Art
  Myrmecophilus acervorum(Panzer, 1799)
  Synonymer
  Blatta acervorum Panzer, 1799
  jordmyrsyrsa

Arten lever som boparasit i bon av myror, främst jordmyror Lasius. I Sverige upptäcktes den i ett bo av gul tuvmyra Lasius flavus och i Danmark hos trädgårdsmyran Lasius niger. Den lever av restprodukter i boet och möjligen också av ägg, larver eller puppor. Den kan också tvinga de vuxna myrorna att spy upp flytande föda som den äter. Arten är jungfrufödande. Med största sannolikhet är den relativt värmekrävande då den i norr bara upptäckts på varma och störda miljöer. Kopplingen till störda miljöer antyder att den kan råka spridas med transporter av jord och annat material som kan innehålla bon av jordmyror.

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Franc, V., Majzlan, O., Krištín, A. & Wiezik, M. 2015. On the distribution and ecology of the ant cricket (Myrmecophilus acervorum) (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Slovakia. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica) 5, suppl. 2: 40-50.

Stalling, T., Sjödahl, M. & Ulrik, P. 2017. Records of the ant cricket Myrmecophilus acervorum from the northern border of the distribution range (Orthoptera: Myrmecophilidae). Entomologisk tidskrift 138 (2): 97-100.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2017.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Ensifera - långhornsrätvingar 
 • Familj
  Myrmecophilidae  
 • Släkte
  Myrmecophilus  
 • Art
  Myrmecophilus acervorum, (Panzer, 1799)
  Synonymer
  Blatta acervorum Panzer, 1799
  jordmyrsyrsa
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2017.