Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nilfebersmygga

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Culex modestus
Nilfebersmygga Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för nilfebersmygga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Culicidae (stickmyggor), Släkte Culex, Art Culex modestus Ficalbi, 1890 - nilfebersmygga Synonymer


Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för nilfebersmygga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Culicoidea  
 • Familj
  Culicidae - stickmyggor 
 • Underfamilj
  Culicinae  
 • Tribus
  Culicini  
 • Släkte
  Culex  
 • Undersläkte
  Culex (Barraudius)  
 • Art
  Culex modestusFicalbi, 1890 - nilfebersmygga

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Culicoidea  
 • Familj
  Culicidae - stickmyggor 
 • Underfamilj
  Culicinae  
 • Tribus
  Culicini  
 • Släkte
  Culex  
 • Undersläkte
  Culex (Barraudius)  
 • Art
  Culex modestus, Ficalbi, 1890 - nilfebersmygga
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.