Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rörsnylting

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Carcinomyces polyporina
Rörsnylting Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för rörsnylting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Barr- och blandskog. Parasit på blåticka Oligoporus caesius. På liggande stammar av barrträd, helst gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Artfaktablad (pdf)

Klass Tremellomycetes, Ordning Tremellales (gelésvampar), Familj Carcinomycetaceae, Släkte Carcinomyces, Art Carcinomyces polyporina (D.A.Reid) A.M.Yurkov - rörsnylting Synonymer Sebacina polyporophaga Hauerslev, Tremella polyporina D.A.Reid

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rörsnylting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Tremellomycetes  
 • Ordning
  Tremellales - gelésvampar 
 • Familj
  Carcinomycetaceae  
 • Släkte
  Carcinomyces  
 • Art
  Carcinomyces polyporina(D.A.Reid) A.M.Yurkov - rörsnylting
  Synonymer
  Sebacina polyporophaga Hauerslev
  Tremella polyporina D.A.Reid

Barr- och blandskog. Parasit på blåticka Oligoporus caesius. På liggande stammar av barrträd, helst gran.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Tremellomycetes  
 • Ordning
  Tremellales - gelésvampar 
 • Familj
  Carcinomycetaceae  
 • Släkte
  Carcinomyces  
 • Art
  Carcinomyces polyporina, (D.A.Reid) A.M.Yurkov - rörsnylting
  Synonymer
  Sebacina polyporophaga Hauerslev
  Tremella polyporina D.A.Reid
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.