Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skottlandsögontröst

Organismgrupp Kärlväxter Euphrasia scottica
Skottlandsögontröst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skottlandsögontröst är en 5–20 cm hög, vårgroende, ettårig, halvparasitisk ört. Blomman är vit (sällan violett) och 4–6 mm lång. Fodret är kalt och kapseln 4–5,5 mm lång. Bladen är smalt äggrunda, ljusgröna på översidan och purpurröda på undersidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för skottlandsögontröst Observationer i Sverige för skottlandsögontröst
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Skottlandsögontröst är endast känd från ett svenskt fynd, Bohuslän, Marstrand 1897. Fyndet uppmärksammades dock ej förrän 1932 då det blev rätt bestämt och det blev ej publicerat förrän 1945. Arten har eftersökts utan framgång. Lokaluppgiften är ej speciellt detaljerad varför lokalens exakta läge är okänd. Arten förekommer spridd efter kusten i sydvästra och mellersta Norge. Den saknas i Danmark och Finland. Dess övriga utbredning omfattar Island, Färöarna, Storbritannien och Irland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd från en lokal i Bohuslän senast funnen 1897. Arten eftersökt utan framgång. Orsaken till försvinnandet okänd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1897.
Ekologi
Skottlandsögontröst växer vanligen på öppna, blöta fukthedar och i kärrkanter nära havet. Miljön för det svenska fyndet är okänd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Orobanchaceae (snyltrotsväxter), Släkte Euphrasia (ögontröster), Art Euphrasia scottica Wettst. - skottlandsögontröst Synonymer Skotsk ögontröst

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Bohuslän senast funnen 1897. Arten eftersökt utan framgång. Orsaken till försvinnandet okänd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1897.
Skottlandsögontröst är en 5–20 cm hög, vårgroende, ettårig, halvparasitisk ört. Blomman är vit (sällan violett) och 4–6 mm lång. Fodret är kalt och kapseln 4–5,5 mm lång. Bladen är smalt äggrunda, ljusgröna på översidan och purpurröda på undersidan.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för skottlandsögontröst

Länsvis förekomst och status för skottlandsögontröst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skottlandsögontröst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skottlandsögontröst är endast känd från ett svenskt fynd, Bohuslän, Marstrand 1897. Fyndet uppmärksammades dock ej förrän 1932 då det blev rätt bestämt och det blev ej publicerat förrän 1945. Arten har eftersökts utan framgång. Lokaluppgiften är ej speciellt detaljerad varför lokalens exakta läge är okänd. Arten förekommer spridd efter kusten i sydvästra och mellersta Norge. Den saknas i Danmark och Finland. Dess övriga utbredning omfattar Island, Färöarna, Storbritannien och Irland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Euphrasia - ögontröster 
 • Art
  Euphrasia scotticaWettst. - skottlandsögontröst
  Synonymer
  Skotsk ögontröst

Skottlandsögontröst växer vanligen på öppna, blöta fukthedar och i kärrkanter nära havet. Miljön för det svenska fyndet är okänd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)
Orsaken till försvinnandet är okänt.
Om arten skulle återfinnas måste växtplatsen skyddas.
Utländska namn – NO: Skottlandsaugnetrøst, DK: Skotsk Øjentrøst.

Hylander, N. 1945. Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen. Uppsala Universitets Årsskrift 1945:7.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Euphrasia - ögontröster 
 • Art
  Euphrasia scottica, Wettst. - skottlandsögontröst
  Synonymer
  Skotsk ögontröst
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.