Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Freys vapenfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Oxycera centralis
Freys vapenfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Freys vapenfluga är ca 5 mm lång, svart fluga med gula teckningar och två bakåtriktade tornar på skutellen. Två sidolinjer, två smala ryggstrimmor liksom bakhörnen på mellankroppen är gula. Honan har också gula fläckar bakom ögonen och på pannan. Hos hanen är skutellen svart med tornarna gula, hos honan är den brun med ljusare bas och tornar. De tre sista bakkroppslederna har fristående, gula sidofläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Freys vapenfluga Observationer i Sverige för Freys vapenfluga
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Hittills är Freys vapenfluga totalt endast känd i fyra exemplar varav två samlats i Lycksele lappmark 1832 och 1842 och två i Finland 1886 och 1950. Det ena svenska exemplaret är tagit vid Lycksele, det senaste finska i Pisovaara Naturpark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Freys vapenfluga är bara känd i två exemplar från Lycksele lpm under 1800-talets förra hälft. Också från Finland finns två fynd, senast 1950 och Ryssland (Jakutsien). Med tanke på den klena insamlingsaktiviteten i övre Norrlands inland nedom fjällen och med det relativt sena finska fyndet är det tänkbart att arten lever kvar i Sverige. Larven lever antagligen i rinnande vatten, ekologin dock inte specifikt känd. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larven är okänd, men lever säkert som larverna av släktets andra arter i rinnande vatten. Om den fullbildade flugan finns inga närmare uppgifter.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Oxycera, Art Oxycera centralis Loew, 1863 - Freys vapenfluga Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Freys vapenfluga är bara känd i två exemplar från Lycksele lpm under 1800-talets förra hälft. Också från Finland finns två fynd, senast 1950 och Ryssland (Jakutsien). Med tanke på den klena insamlingsaktiviteten i övre Norrlands inland nedom fjällen och med det relativt sena finska fyndet är det tänkbart att arten lever kvar i Sverige. Larven lever antagligen i rinnande vatten, ekologin dock inte specifikt känd. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Freys vapenfluga är ca 5 mm lång, svart fluga med gula teckningar och två bakåtriktade tornar på skutellen. Två sidolinjer, två smala ryggstrimmor liksom bakhörnen på mellankroppen är gula. Honan har också gula fläckar bakom ögonen och på pannan. Hos hanen är skutellen svart med tornarna gula, hos honan är den brun med ljusare bas och tornar. De tre sista bakkroppslederna har fristående, gula sidofläckar.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för Freys vapenfluga

Länsvis förekomst och status för Freys vapenfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Freys vapenfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hittills är Freys vapenfluga totalt endast känd i fyra exemplar varav två samlats i Lycksele lappmark 1832 och 1842 och två i Finland 1886 och 1950. Det ena svenska exemplaret är tagit vid Lycksele, det senaste finska i Pisovaara Naturpark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera centralisLoew, 1863 - Freys vapenfluga

Larven är okänd, men lever säkert som larverna av släktets andra arter i rinnande vatten. Om den fullbildade flugan finns inga närmare uppgifter.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenmassa, Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Kan för närvarande inte bedömas på grund av bristande kunskap om artens levnadssätt och miljökrav.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Om arten åter dyker upp bör efterforskningar om dess biologi göras.

Brindler, A. 1964. Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 17 The Clitellariinae (Stratiomyidae). Entomologist 97: 134–139.

Lyneborg; L. 1960. Tovinger II. Danmarks fauna 66: 122.

Ringdahl, O. 1914. Fyndorter för Diptera. Ent. tidskr. 35: 69–77.

Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 1: 108–109.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera centralis, Loew, 1863 - Freys vapenfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.