Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvarantennmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Nemophora dumerilella
Alvarantennmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En antennmal med ett mörkt tvärband mellan en grönaktigt mässingsglänsande inre del och en glänsande, kopparröd, yttre del. Arten förekommer på alvarmark med vit fetknopp.

Vingspann 12–13 mm. Hjässhåren är hos hanen svarta och hos honan gulbruna. Antennen hos hanen är drygt dubbelt så lång som framvingen. Honans antenn är bara aningen längre än ­framvingen och vit endast i spetsen. Framvingens inre hälft är grönaktigt mässingsglänsande; i mitten finns ett mörkt tvärband som inåt kantas av matta, blekt ­grågula fjäll och utanför tvärbandet är vingen rödaktigt kopparglänsande. Framvingen har mer glans än andra nordiska antennmalar. Bakvingen är gråaktig med purpurton. 

Larven beskrivs som benvit med glänsande mörkbrunt huvud och svart nackplåt med en ljus mittstrimma. 

Genitalier: Hos hanen är genitalklaffarna brett trekantiga, ganska spetsiga och sticker ut en liten bit ovanför uncus. Juxta på aedeagus är ganska bred, pilformig och har trubbig spets. Honans äggläggningsrör är starkt tillspetsat och har jämna kanter vid ­spetsen. Hanens och honans genitalier är inte avbildade.
Utbredning
Länsvis förekomst för alvarantennmal Observationer i Sverige för alvarantennmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Alvarantennmal är i Norden bara känd från Gotland, även om det föreligger ett fynd från Öland på Stora Alvaret. Den skulle av allt att döma ha en potential att etablera en livskraftig population på Öland, men det har hittills inte lyckats. På Gotland har arten påträffats på många ställen, men den kan ändå betraktas som en lokalt förekommande art. Den omnämndes från Gotland redan 1875 av Wallengren, men inget var då känt om hur utbredd den var där. Under senare decennier har den sammantaget uppskattningsvis anträffats på flera tiotals lokaler, mer eller mindre isolerade från varandra. Inom vissa områden på Gotland bör den ännu förekomma i en s.k. metapopulation, där ett genflöde sker mellan de olika dellokalerna. Enligt vissa observationer från svenska entomologer tycks den ha minskat något under senare tid, men trenden är svårbedömd, då den naturliga variationen är okänd men sannolikt inte oväsentlig. N. dumerilella är känd från många länder i Europa, men finns mest i varma, kalkrika sandområden och där kalkstenen går i dagen. Så vitt känt är den inte funnen utanför Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Alvarantennmal förekommer på Sedum album-alvar. Den är endast funnen i fasta populationer på Gotland, samt vid ett tillfälle på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3800 (1344-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Alvarantennmal förekommer på alvarmark och lever på mattor av vit fetknopp Sedum album i soliga och torra lägen. Hanarna svärmar under dagen i solsken i juli till en bit in i augusti. En form av flyktspel utspelas om honornas gunst. Man kan under gynnsamma år se flera tiotal hanar blixtra fram i svängar och bågar på ett par decimeters höjd över fetknoppen, där även honorna flyger korta sträckor vid riktigt varmt väder. Larven lever med största säkerhet på vit fetknopp, även om inga rapporter om detta finns från Sverige. Enligt utländska uppgifter uppehåller larven sig i en spunnen hylsa med bl.a. inblandade sandkorn. Från Mellaneuropa och Ryssland förekommer gamla uppgifter om att alvarantennmal ska leva på äkta johannesört Hypericum perforatum och axveronika Veronica spicata, men det finns andra liknande antennmalar söderut så en förväxling av arter kan ha skett.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· vit fetknopp
· vit fetknopp
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Adelidae (antennmalar), Släkte Nemophora, Art Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839) - alvarantennmal Synonymer Nemophora dumerilellus (Duponchel, 1839), Adela dumerilellus Duponchel, 1839, Nemophora dumeriliella (Duponchel, 1839)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Alvarantennmal förekommer på Sedum album-alvar. Den är endast funnen i fasta populationer på Gotland, samt vid ett tillfälle på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3800 (1344-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)).
En antennmal med ett mörkt tvärband mellan en grönaktigt mässingsglänsande inre del och en glänsande, kopparröd, yttre del. Arten förekommer på alvarmark med vit fetknopp.

Vingspann 12–13 mm. Hjässhåren är hos hanen svarta och hos honan gulbruna. Antennen hos hanen är drygt dubbelt så lång som framvingen. Honans antenn är bara aningen längre än ­framvingen och vit endast i spetsen. Framvingens inre hälft är grönaktigt mässingsglänsande; i mitten finns ett mörkt tvärband som inåt kantas av matta, blekt ­grågula fjäll och utanför tvärbandet är vingen rödaktigt kopparglänsande. Framvingen har mer glans än andra nordiska antennmalar. Bakvingen är gråaktig med purpurton. 

Larven beskrivs som benvit med glänsande mörkbrunt huvud och svart nackplåt med en ljus mittstrimma. 

Genitalier: Hos hanen är genitalklaffarna brett trekantiga, ganska spetsiga och sticker ut en liten bit ovanför uncus. Juxta på aedeagus är ganska bred, pilformig och har trubbig spets. Honans äggläggningsrör är starkt tillspetsat och har jämna kanter vid ­spetsen. Hanens och honans genitalier är inte avbildade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvarantennmal

Länsvis förekomst och status för alvarantennmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvarantennmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Alvarantennmal är i Norden bara känd från Gotland, även om det föreligger ett fynd från Öland på Stora Alvaret. Den skulle av allt att döma ha en potential att etablera en livskraftig population på Öland, men det har hittills inte lyckats. På Gotland har arten påträffats på många ställen, men den kan ändå betraktas som en lokalt förekommande art. Den omnämndes från Gotland redan 1875 av Wallengren, men inget var då känt om hur utbredd den var där. Under senare decennier har den sammantaget uppskattningsvis anträffats på flera tiotals lokaler, mer eller mindre isolerade från varandra. Inom vissa områden på Gotland bör den ännu förekomma i en s.k. metapopulation, där ett genflöde sker mellan de olika dellokalerna. Enligt vissa observationer från svenska entomologer tycks den ha minskat något under senare tid, men trenden är svårbedömd, då den naturliga variationen är okänd men sannolikt inte oväsentlig. N. dumerilella är känd från många länder i Europa, men finns mest i varma, kalkrika sandområden och där kalkstenen går i dagen. Så vitt känt är den inte funnen utanför Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Adelidae - antennmalar 
 • Underfamilj
  Adelinae  
 • Släkte
  Nemophora  
 • Art
  Nemophora dumerilella(Duponchel, 1839) - alvarantennmal
  Synonymer
  Nemophora dumerilellus (Duponchel, 1839)
  Adela dumerilellus Duponchel, 1839
  Nemophora dumeriliella (Duponchel, 1839)

Alvarantennmal förekommer på alvarmark och lever på mattor av vit fetknopp Sedum album i soliga och torra lägen. Hanarna svärmar under dagen i solsken i juli till en bit in i augusti. En form av flyktspel utspelas om honornas gunst. Man kan under gynnsamma år se flera tiotal hanar blixtra fram i svängar och bågar på ett par decimeters höjd över fetknoppen, där även honorna flyger korta sträckor vid riktigt varmt väder. Larven lever med största säkerhet på vit fetknopp, även om inga rapporter om detta finns från Sverige. Enligt utländska uppgifter uppehåller larven sig i en spunnen hylsa med bl.a. inblandade sandkorn. Från Mellaneuropa och Ryssland förekommer gamla uppgifter om att alvarantennmal ska leva på äkta johannesört Hypericum perforatum och axveronika Veronica spicata, men det finns andra liknande antennmalar söderut så en förväxling av arter kan ha skett.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· vit fetknopp - Sedum album (Har betydelse)
Lokaler med alvarantennmal kan förstöras genom att de används för upplag av diverse föremål, som en markägare behöver göra sig av med (virke, skrot, etc.). Exploatering för olika syften kan också förstöra artens habitat, trots att det ibland kan handla om kalkhällar med ett tunt lager av jord (exempelvis för körvägar e.d.). Mindre områden med alvarantennmal kan beskuggas av uppväxande träd i närheten (habitatförsämring). Slutligen kan extrema väder i vissa fall vara ett hot mot några av lokalerna.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
En kartläggning av de nutida förekomsterna vore ett bra underlag för att öka möjligheterna att behålla arten inom Sverige på lång sikt. Åtminstone några kända lokaler med en god population av alvarantennmal bör skyddas genom att markägaren informeras och får råd om hur platsen fortfarande kan behållas i ett gynnsamt skick med vit fetknopp och god solbelysning. Ofta behöver inga speciella arrangemang sättas in utan lokalerna (impediment) är vanligen små och lätta att underhålla.
Namngivning: Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839). Originalbeskrivning: Adela dumerilellus. Hist. Nat. Lépid. Papillons Fr., 8: 372 (4, pl. 300, fig. 12).

Etymologi: dumerilella = efter den franske naturvetenskapsmannen Charles André Marie Constant Duméril (1774–1860); diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Nemófora dumerilélla]

Bengtsson, B.Å. 2008. Nemophora dumeriella alvarantennmal, s. 313. - I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken) och Bengt Å. Bengtsson 2011 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och Ekologi och Utbredning).

 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Adelidae - antennmalar 
 • Underfamilj
  Adelinae  
 • Släkte
  Nemophora  
 • Art
  Nemophora dumerilella, (Duponchel, 1839) - alvarantennmal
  Synonymer
  Nemophora dumerilellus (Duponchel, 1839)
  Adela dumerilellus Duponchel, 1839
  Nemophora dumeriliella (Duponchel, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken) och Bengt Å. Bengtsson 2011 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och Ekologi och Utbredning).