Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arktisk hättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum pellucidum
Arktisk hättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar cirka 1 cm höga tuvor med grådaggig lyster. Bladet är i övre delen helt eller delvis två cellager tjockt. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är rundade till kantiga, ca 8–14 µm breda och har 1–2 grenade, höga papiller per cell, men kan i sällsynta fall vara släta. Arten är samkönad. Kapselskaftet är relativt kort, men större delen av eller hela kapseln syns ovanför bladen. Kapseln har som torr och tömd 8 tydliga fåror och en svag insnörning under kapselmynningen. Klyvöppningarna är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler. I peristomet finns oftast endast en yttre tandkrans, som är upprättstående eller vinkelrätt utstående i torrt tillstånd, och som oftast består av 16 strimmigt papillösa tänder, men ibland kan det förekomma en mycket svagt utvecklad inre tandkrans. Mössan är veckad, har papillösa hår och är inte papillös. Sporerna är 10–15 µm i diameter.
Arktisk hättemossa liknar flera arter i släktet. Nordlig hättemossa Orthotrichum alpestre har en yttre tandkrans som på den torra, tömda kapseln är tillbakaböjd. Träckhättemossa O. pylaisii, skifferhättemossa O. laevigatum och berghättemossa O. rupestre har ytliga klyvöppningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för arktisk hättemossa Observationer i Sverige för arktisk hättemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förutom på någon enstaka lokal i nordligaste Sverige och i nordvästligaste Finland är arten i Norden sällsynt funnen på Svalbard. Arten kan snarast klassas som cirkumpolär, och totalutbredningen omfattar förutom Nordeuropa även norra Asien, västra Nordamerika och Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arktisk hättemossa växer på kalkrika exponerade lodytor och är inskränkt till norra fjällkedjan där den är extremt sällsynt. Kända förekomster utgörs av ytterst individfattiga populationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (30-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 700 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arktisk hättemossa växer på exponerade lodytor i kalkrika bergsbranter i subalpin till lågalpin region. Där arten är sedd i Sverige växer den i småbranter som sticker upp ur omgivande fjällbjörkskog. Tillsammans med arten kan bl.a. blommossor Schistidium spp förekomma.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum pellucidum Lindb. - arktisk hättemossa Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arktisk hättemossa växer på kalkrika exponerade lodytor och är inskränkt till norra fjällkedjan där den är extremt sällsynt. Kända förekomster utgörs av ytterst individfattiga populationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (30-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 700 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar cirka 1 cm höga tuvor med grådaggig lyster. Bladet är i övre delen helt eller delvis två cellager tjockt. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är rundade till kantiga, ca 8–14 µm breda och har 1–2 grenade, höga papiller per cell, men kan i sällsynta fall vara släta. Arten är samkönad. Kapselskaftet är relativt kort, men större delen av eller hela kapseln syns ovanför bladen. Kapseln har som torr och tömd 8 tydliga fåror och en svag insnörning under kapselmynningen. Klyvöppningarna är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler. I peristomet finns oftast endast en yttre tandkrans, som är upprättstående eller vinkelrätt utstående i torrt tillstånd, och som oftast består av 16 strimmigt papillösa tänder, men ibland kan det förekomma en mycket svagt utvecklad inre tandkrans. Mössan är veckad, har papillösa hår och är inte papillös. Sporerna är 10–15 µm i diameter.
Arktisk hättemossa liknar flera arter i släktet. Nordlig hättemossa Orthotrichum alpestre har en yttre tandkrans som på den torra, tömda kapseln är tillbakaböjd. Träckhättemossa O. pylaisii, skifferhättemossa O. laevigatum och berghättemossa O. rupestre har ytliga klyvöppningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för arktisk hättemossa

Länsvis förekomst och status för arktisk hättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arktisk hättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förutom på någon enstaka lokal i nordligaste Sverige och i nordvästligaste Finland är arten i Norden sällsynt funnen på Svalbard. Arten kan snarast klassas som cirkumpolär, och totalutbredningen omfattar förutom Nordeuropa även norra Asien, västra Nordamerika och Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum pellucidumLindb. - arktisk hättemossa

Arktisk hättemossa växer på exponerade lodytor i kalkrika bergsbranter i subalpin till lågalpin region. Där arten är sedd i Sverige växer den i småbranter som sticker upp ur omgivande fjällbjörkskog. Tillsammans med arten kan bl.a. blommossor Schistidium spp förekomma.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Hotbilden är oklar.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess ekologi undersökas på den enda kända lokalen.
Utländska namn - NO: Tuebustehette, FI: Tunturihiippasammal.

Etymologi: pellucidus (lat.) = genomskinlig; perlucere (lat.) = lysa igenom, vara genomskinlig; suffixet -idus (lat.).
Uttal: [Ortótrikum pellúsidum]

KEY FACTS Forms c. 1 cm high tufts with a greyish, ”dewy” lustre. Lamina above entirely or partly bistratose. Leaf margin almost entirely recurved. Autoicous. Capsule emergent to exserted and with 8 distinct furrows and a slight constriction below the mouth when dry and empty. Stomata immersed, almost completely obscured by overlying exothecial cells. Exostome erect to spreading when dry, consisting of 16 teeth, the papillae of which are arranged in rows. Endostome lacking or very weakly developed. Calyptra plicate, surface smooth but with papillose hairs. Spores 10-15 µm. - Grows on exposed, calcareous rock-faces in sub-alpine to low-alpine areas. In Sweden typically found in minor precipices surrounded by birch forest.

Grout, A.J. 1928-40. Moss flora of North America north of Mexico.

Lewinsky-Haapasaari, J. 1995. Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Orthotrichum-Arten. Meylania 9: 3-56.

Lewinsky, J. 1979. Orthotrichum pellucidum Lindb. new to Sweden. Lindbergia 5: 129.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum pellucidum arktisk hättemossa s. 267. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Pettersson 1996. Rev. Niklas Lönnell 2008, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum pellucidum, Lindb. - arktisk hättemossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Pettersson 1996. Rev. Niklas Lönnell 2008, 2016.