Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arunfjädermott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 16–23 mm. Framvingarna är ljust brungrå, vid framkanten smalt mörkare, vid bakkanten ljusare, ofta med gulaktig ton. Bakvingarna är bruna med en ljus linje från vingroten till främre inskärningen. Arten är svår att skilja från flera andra fjädermott av släktet Stenoptilia. Arten är illustrerad i Gielis (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för arunfjädermott Observationer i Sverige för arunfjädermott
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Arunfjädermottet är känt från en stor del av världen. I Europa är arten funnen i den västra, centrala och sydöstra delen. Vidare har man påträffat den i hela Medelhavsområdet inklusive Mindre Asien och norra Afrika. Dessutom finns den i Sydafrika, Indien, Australien , Nya Zeeland samt Nord- och Sydamerika. I Danmark har arten bara setts på sydöarna (LFM), på Syd- och Nordsjälland. Det första fyndet gjordes på Lolland den 8.IX.1957. 1967 anmälde Roland Johansson arten som ny för Sverige genom fynd av larver och kläckta djur från Hälluddsviken norr om Byxelkrok på Öland. Larverna var insamlade 1967 på arun men samtidigt hade också imagines insamlats. Arten har eftersökts på denna plats vid många tillfällen utan att återfinnas. Vid Vallda Sandö i Halland fann Jan Jonasson 2 ex. 20.VIII.1967. Mycket talar för att arten inte längre förekommer inom landets gränser, utan bara tillfälligt flög in under 1967.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd från två strandlokaler med arun (Centaurium sp.) i Halland och respektive Öland. Inga fynd har gjorts de senaste 20 åren och möjligen är arten redan utdöd. Fyndens karaktär gör att det inte kan uteslutas att det rörde sig om en tillfällig inflygning. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arunfjädermott anträffas på strandängar invid havet. Larven finner man i juli och september ätande på blommor och andra delar av flockarun Centaurium erythraea och andra arunarter, men även på tysk gentiana Gentianella germanica (ej i Sverige) och johannesört Hypericum. Den är blekt gulgrön med bruntecknat huvud och svarta, vitringade andningshål. Fjärilen bör i Sverige ha två generationer, i första halvan av juli samt i sista halvan av augusti. Utomlands har den ett något annorlunda uppträdande i tiden, längre söderut kan man finna den mellan april och november.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· aruner
· aruner
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pterophoridae (fjädermott), Släkte Stenoptilia, Art Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, 1840) - arunfjädermott Synonymer Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd från två strandlokaler med arun (Centaurium sp.) i Halland och respektive Öland. Inga fynd har gjorts de senaste 20 åren och möjligen är arten redan utdöd. Fyndens karaktär gör att det inte kan uteslutas att det rörde sig om en tillfällig inflygning. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Vingbredd 16–23 mm. Framvingarna är ljust brungrå, vid framkanten smalt mörkare, vid bakkanten ljusare, ofta med gulaktig ton. Bakvingarna är bruna med en ljus linje från vingroten till främre inskärningen. Arten är svår att skilja från flera andra fjädermott av släktet Stenoptilia. Arten är illustrerad i Gielis (1996).

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för arunfjädermott

Länsvis förekomst och status för arunfjädermott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arunfjädermott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arunfjädermottet är känt från en stor del av världen. I Europa är arten funnen i den västra, centrala och sydöstra delen. Vidare har man påträffat den i hela Medelhavsområdet inklusive Mindre Asien och norra Afrika. Dessutom finns den i Sydafrika, Indien, Australien , Nya Zeeland samt Nord- och Sydamerika. I Danmark har arten bara setts på sydöarna (LFM), på Syd- och Nordsjälland. Det första fyndet gjordes på Lolland den 8.IX.1957. 1967 anmälde Roland Johansson arten som ny för Sverige genom fynd av larver och kläckta djur från Hälluddsviken norr om Byxelkrok på Öland. Larverna var insamlade 1967 på arun men samtidigt hade också imagines insamlats. Arten har eftersökts på denna plats vid många tillfällen utan att återfinnas. Vid Vallda Sandö i Halland fann Jan Jonasson 2 ex. 20.VIII.1967. Mycket talar för att arten inte längre förekommer inom landets gränser, utan bara tillfälligt flög in under 1967.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Stenoptilia  
 • Art
  Stenoptilia zophodactyla(Duponchel, 1840) - arunfjädermott
  Synonymer
  Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)

Arunfjädermott anträffas på strandängar invid havet. Larven finner man i juli och september ätande på blommor och andra delar av flockarun Centaurium erythraea och andra arunarter, men även på tysk gentiana Gentianella germanica (ej i Sverige) och johannesört Hypericum. Den är blekt gulgrön med bruntecknat huvud och svarta, vitringade andningshål. Fjärilen bör i Sverige ha två generationer, i första halvan av juli samt i sista halvan av augusti. Utomlands har den ett något annorlunda uppträdande i tiden, längre söderut kan man finna den mellan april och november.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· aruner - Centaurium (Viktig)
Orsaken till försvinnandet är ej känt.
Man bör även fortsättningsvis leta efter arten, då lämpliga habitat finns i Sydsverige. Om fynd skulle göras bör man i möjligaste mån skydda lokalen och undersöka artens fenologi.

Bjørn, P. 1965. De senere års nye danske micros-arter. – Lepidoptera N.S. 1: 17–33.

Gielis, C. 1996. Pterophoridae. – In P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds.): Microlepidoptera of Europe 1: 1–222.

Landin, B.-O. 1968. Från Entomologiska Sällskapets i Lund förhandlingar 1967. Opusc. ent. XXXIII(1-2): 230–232.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Stenoptilia  
 • Art
  Stenoptilia zophodactyla, (Duponchel, 1840) - arunfjädermott
  Synonymer
  Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.