Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bergumsbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus loehrii
Bergumsbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bergumsbjörnbär bildar låga snår. Årsskotten är tätt håriga och glandelhåriga med relativt små, raka men något snedställda taggar. Bladen är gröna på ovansidan, grågröna under, 4–5-fotdelade, rikligt håriga och har glandelhår och taggar på bladskaftet. Blomställningarna är relativt små, tätt håriga och glandelhåriga ända upp på foderbladen, vilka är grågröna och taggbärande. Kronbladen är vita, små, ståndare längre än stiftsamlingen.
Utbredning
Länsvis förekomst för bergumsbjörnbär Observationer i Sverige för bergumsbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bergumsbjörnbär är i Sverige blott känt från en lokal, vid Bergum i Västergötland, som också är den enda lokalen i Norden. Närmaste kända förekomster finns i Niedersachsen i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett äkta björnbär som förekommer på en individfattig lokal i Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (5-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Bergumsbjörnbär förekommer i en gräsmark utmed en markväg under några träd på lokalen i Bergum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus loehrii Wirtg. - bergumsbjörnbär Synonymer Rubus loerii Wirtg., Rubus loerrii Wirtg.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett äkta björnbär som förekommer på en individfattig lokal i Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (5-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Bergumsbjörnbär bildar låga snår. Årsskotten är tätt håriga och glandelhåriga med relativt små, raka men något snedställda taggar. Bladen är gröna på ovansidan, grågröna under, 4–5-fotdelade, rikligt håriga och har glandelhår och taggar på bladskaftet. Blomställningarna är relativt små, tätt håriga och glandelhåriga ända upp på foderbladen, vilka är grågröna och taggbärande. Kronbladen är vita, små, ståndare längre än stiftsamlingen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bergumsbjörnbär

Länsvis förekomst och status för bergumsbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bergumsbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bergumsbjörnbär är i Sverige blott känt från en lokal, vid Bergum i Västergötland, som också är den enda lokalen i Norden. Närmaste kända förekomster finns i Niedersachsen i Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus loehriiWirtg. - bergumsbjörnbär
  Synonymer
  Rubus loerii Wirtg.
  Rubus loerrii Wirtg.

Bergumsbjörnbär förekommer i en gräsmark utmed en markväg under några träd på lokalen i Bergum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Beståndet av bergumsbjörnbär är mycket sparsamt endast 5 exemplar och kan lätt utplånas genom t.ex. en vägbreddning. Även insamling av ytterligare herbariematerial kan utgöra ett allvarligt hot mot förekomsten.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bergumsbjörnbär bör övervakas av floraväktare och skötseln av lokalen bör utformas så att den gynnar arten.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus loehrii, Wirtg. - bergumsbjörnbär
  Synonymer
  Rubus loerii Wirtg.
  Rubus loerrii Wirtg.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.