Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek fagerspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Cortinarius parvus s. lat.
Blek fagerspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. 1 arter NE
 2. 1 arter NA
 3. 1 arter LC
 4. 2 arter DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. 1 arter EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för blek fagerspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Ädellövskog, bl.a. ängsbokskog och hassellund. Torr och kalkrik mark. Med bok, lind och hassel.
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Kollektivtaxon Cortinarius parvus s. lat. - blek fagerspindling Synonymer Cortinarius parvus-complex

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek fagerspindling

Länsvis förekomst och status för blek fagerspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius parvus s. lat. - blek fagerspindling
  Synonymer
  Cortinarius parvus-complex

Ädellövskog, bl.a. ängsbokskog och hassellund. Torr och kalkrik mark. Med bok, lind och hassel.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius parvus s. lat. - blek fagerspindling
  Synonymer
  Cortinarius parvus-complex
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.