Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blomsterbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus polyanthemus
Blomsterbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blomsterbjörnbär bildar höga täta snår. Årsskotten är grova och bär små, korta hår, stora, raka taggar och stora, i regel 5-delade gröna blad. Kronbladen är vita eller ljusrosa, ståndarna är längre än stiftsamlingen och fruktämnena är något håriga.
Utbredning
Länsvis förekomst för blomsterbjörnbär Observationer i Sverige för blomsterbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blomsterbjörnbär förekommer i Sverige endast vid Mölle (där det finns många förekomster), i Farhult och på Hallands Väderö i nordvästligaste Skåne. Den har nyligen upptäckts på Falsterbohalvön. Två äldre fynd finns från Tyringe (Finja sn) i inre Skåne och Greby (Tanum sn) i norra Bohuslän. Arten är spridd i Danmark och förekommer för övrigt på Brittiska öarna samt i Benelux och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett äkta björnbär som främst finns i Nordvästskåne, men har enstaka lokaler ända ned till Vellinge i Sydvästskåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1408-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (48-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Blomsterbjörnbär påträffas oftast utmed vägkanter samt i snårig betesmark. Arten är bunden till områden med torrt klimat och mindre urlakad mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus polyanthemus Lindeb. - blomsterbjörnbär Synonymer Rubus neumanii Focke, Rubus pulcherrimus Neuman

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett äkta björnbär som främst finns i Nordvästskåne, men har enstaka lokaler ända ned till Vellinge i Sydvästskåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1408-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (48-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blomsterbjörnbär bildar höga täta snår. Årsskotten är grova och bär små, korta hår, stora, raka taggar och stora, i regel 5-delade gröna blad. Kronbladen är vita eller ljusrosa, ståndarna är längre än stiftsamlingen och fruktämnena är något håriga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blomsterbjörnbär

Länsvis förekomst och status för blomsterbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blomsterbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blomsterbjörnbär förekommer i Sverige endast vid Mölle (där det finns många förekomster), i Farhult och på Hallands Väderö i nordvästligaste Skåne. Den har nyligen upptäckts på Falsterbohalvön. Två äldre fynd finns från Tyringe (Finja sn) i inre Skåne och Greby (Tanum sn) i norra Bohuslän. Arten är spridd i Danmark och förekommer för övrigt på Brittiska öarna samt i Benelux och Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus polyanthemusLindeb. - blomsterbjörnbär
  Synonymer
  Rubus neumanii Focke
  Rubus pulcherrimus Neuman

Blomsterbjörnbär påträffas oftast utmed vägkanter samt i snårig betesmark. Arten är bunden till områden med torrt klimat och mindre urlakad mark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Buskmark, Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Bebyggelse och annan exploatering utgör främsta hoten mot enstaka förekomster av blomsterbjörnbär i Mölle.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Någon av de rikare förekomsterna av blomsterbjörnbär i Mölle bör skyddas som naturminne. Arten övervakas av floraväktare.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Oredsson, A. 1969. Drawings of Scandinavian Plants 29–32. Rubus L. Subgen. Rubus. Bot. Not. 122: 449–456.

Oredsson, A. 1992. Rubus polyanthemus i Farhult! Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1992: 18.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Malmö.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus polyanthemus, Lindeb. - blomsterbjörnbär
  Synonymer
  Rubus neumanii Focke
  Rubus pulcherrimus Neuman
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.