Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokantennmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Nematopogon adansoniellus
Bokantennmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En antennmal med tydligt vit- och brunringad antenn. Fjärilen flyger i maj–juni i bokskogar, och har i Sverige bara påträffats i nordvästra Skåne.

Vingspann 17–20 mm. Hjässans hårlika fjäll är gråaktigt gulbruna. Antennen är hos ­hanen dubbelt så lång och hos honan ungefär 1,5 gånger så lång som framvingen. Till skillnad från övriga arter i Nematopogon har arten tydligt vit- och brunringad antenn. Framvingen är blekgul till gråaktigt gulbrun med mer eller mindre tydligt, brungrått nätmönster; normalt saknar den både ljus fläck vid bakhörnet och mörk diskfläck. Bakvingen är ljust brungrå. Vingfransarna på både fram- och bakvingen är brungrå med svag, gul nyans. 

Larven är vitaktig med gulbrunt huvud, mörkbrun nackplåt och mörka fläckar på mellankroppens andra och tredje segment. 

Genitalier: Hos hanen är genitalklaffen trekantig och har rundad spets; strax innanför spetsen finns en kam med 23–28 tänder. En extra ansamling av ­tänder på genitalklaffens bakkant saknas. ­Uncus är mer ­eller mindre rektangulär. Saccus är smal med ett korsformigt, sklerotiserat område i mitten. Vid ­juxtas bas finns ett par mycket smala, båtshakeliknande ­skleriter. Aedeagus är lång och smal med en oregelbundet ­formad cornutus. Vesican är tandad och riktad åt ­sidan i utstjälpt läge. Hos honan har äggläggningsröret (ej avbildat) 16–17 tänder. Den bakersta ryggplåten (ej avbildad) har ett par spetsiga, bakåtriktade utskott på bakkanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokantennmal Observationer i Sverige för bokantennmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bokantennmal upptäcktes i Sverige 1950 vid en undersökning av fjärilsfaunan på Kullaberg. Arten har i Sverige bara tre, eventuellt fyra kända lokaler, varav bara två med säkerhet är kvar. Den hittills mest undersökta lokalen finns just på Kullaberg i nordvästra Skåne, där fjärilen flyger i bokskogen. Bland annat är den funnen invid vägen ner mot Ransvik men finns troligen på några andra platser inom naturreservatet. Tidigare har arten påträffats vid Vegeholm, strax söder om Ängelholm i nordvästra Skåne, men den lokalen har i senare tid inte besökts varför ingen vet om malen finns kvar där. På 1980-talet ska antennmalen också ha varit funnen vid Ålstorp, Saxtorp söder om Landskrona. Uppgiften har inte gått att kontrollera. Ett alldeles nyligen gjort fynd på Hallands Väderö borgar för att bokantennmal i landet har åtminstone två säkra lokaler för tillfället. De skånska lokalerna är de nordligaste i världen för arten. I Danmark är arten funnen i nästan alla provinser. Den har inte påträffats i övriga Norden. Den finns i vår närhet i Litauen, Polen, Tyskland och Nederländerna och vidare söderut i Europa till Spanien och Italien, men saknas bl.a. i Storbritannien, Bulgarien och Grekland. Den är däremot rapporterad från den europeiska delen av Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från ett aktuellt svenskt lokalområde, Kullaberg, som är skyddat. Tidigare även funnen vid ytterligare en lokal i Skåne, Vegeholm, men kunskap saknas om fjärilen fortfarande finns kvar där. Arten flyger i ljus högstammig bokskog. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 200 (4-500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-16) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv); D2).
Ekologi
De svenska lokalerna för bokantennmal utgörs av bokskogar, där fjärilen flyger inom mindre områden från slutet av maj till en bit in i juni, oftast i skymningen och på natten. Larven tillverkar en platt hölje av vissna bladdelar i vilket den lever hela sitt liv. Troligen äter den av vissna bladdelar. Så vitt bekant finns inga studier i Sverige av levnadssättet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· fröväxter
· fröväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Adelidae (antennmalar), Släkte Nematopogon, Art Nematopogon adansoniellus (de Villers, 1789) - bokantennmal Synonymer Phalaena adansoniella de Villers, 1789, Tinea panzerella Fabricius, 1794, Nematopogon adansoniella (de Villers, 1789), Nematopogon panzerellus (Fabricius, 1794)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från ett aktuellt svenskt lokalområde, Kullaberg, som är skyddat. Tidigare även funnen vid ytterligare en lokal i Skåne, Vegeholm, men kunskap saknas om fjärilen fortfarande finns kvar där. Arten flyger i ljus högstammig bokskog. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 200 (4-500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-16) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv); D2).
En antennmal med tydligt vit- och brunringad antenn. Fjärilen flyger i maj–juni i bokskogar, och har i Sverige bara påträffats i nordvästra Skåne.

Vingspann 17–20 mm. Hjässans hårlika fjäll är gråaktigt gulbruna. Antennen är hos ­hanen dubbelt så lång och hos honan ungefär 1,5 gånger så lång som framvingen. Till skillnad från övriga arter i Nematopogon har arten tydligt vit- och brunringad antenn. Framvingen är blekgul till gråaktigt gulbrun med mer eller mindre tydligt, brungrått nätmönster; normalt saknar den både ljus fläck vid bakhörnet och mörk diskfläck. Bakvingen är ljust brungrå. Vingfransarna på både fram- och bakvingen är brungrå med svag, gul nyans. 

Larven är vitaktig med gulbrunt huvud, mörkbrun nackplåt och mörka fläckar på mellankroppens andra och tredje segment. 

Genitalier: Hos hanen är genitalklaffen trekantig och har rundad spets; strax innanför spetsen finns en kam med 23–28 tänder. En extra ansamling av ­tänder på genitalklaffens bakkant saknas. ­Uncus är mer ­eller mindre rektangulär. Saccus är smal med ett korsformigt, sklerotiserat område i mitten. Vid ­juxtas bas finns ett par mycket smala, båtshakeliknande ­skleriter. Aedeagus är lång och smal med en oregelbundet ­formad cornutus. Vesican är tandad och riktad åt ­sidan i utstjälpt läge. Hos honan har äggläggningsröret (ej avbildat) 16–17 tänder. Den bakersta ryggplåten (ej avbildad) har ett par spetsiga, bakåtriktade utskott på bakkanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokantennmal

Länsvis förekomst och status för bokantennmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokantennmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bokantennmal upptäcktes i Sverige 1950 vid en undersökning av fjärilsfaunan på Kullaberg. Arten har i Sverige bara tre, eventuellt fyra kända lokaler, varav bara två med säkerhet är kvar. Den hittills mest undersökta lokalen finns just på Kullaberg i nordvästra Skåne, där fjärilen flyger i bokskogen. Bland annat är den funnen invid vägen ner mot Ransvik men finns troligen på några andra platser inom naturreservatet. Tidigare har arten påträffats vid Vegeholm, strax söder om Ängelholm i nordvästra Skåne, men den lokalen har i senare tid inte besökts varför ingen vet om malen finns kvar där. På 1980-talet ska antennmalen också ha varit funnen vid Ålstorp, Saxtorp söder om Landskrona. Uppgiften har inte gått att kontrollera. Ett alldeles nyligen gjort fynd på Hallands Väderö borgar för att bokantennmal i landet har åtminstone två säkra lokaler för tillfället. De skånska lokalerna är de nordligaste i världen för arten. I Danmark är arten funnen i nästan alla provinser. Den har inte påträffats i övriga Norden. Den finns i vår närhet i Litauen, Polen, Tyskland och Nederländerna och vidare söderut i Europa till Spanien och Italien, men saknas bl.a. i Storbritannien, Bulgarien och Grekland. Den är däremot rapporterad från den europeiska delen av Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Adelidae - antennmalar 
 • Underfamilj
  Nematopogoninae  
 • Släkte
  Nematopogon  
 • Art
  Nematopogon adansoniellus(de Villers, 1789) - bokantennmal
  Synonymer
  Phalaena adansoniella de Villers, 1789
  Tinea panzerella Fabricius, 1794
  Nematopogon adansoniella (de Villers, 1789)
  Nematopogon panzerellus (Fabricius, 1794)

De svenska lokalerna för bokantennmal utgörs av bokskogar, där fjärilen flyger inom mindre områden från slutet av maj till en bit in i juni, oftast i skymningen och på natten. Larven tillverkar en platt hölje av vissna bladdelar i vilket den lever hela sitt liv. Troligen äter den av vissna bladdelar. Så vitt bekant finns inga studier i Sverige av levnadssättet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· fröväxter - Spermatophytae (Viktig)
På grund av de få kända och arealmässigt små lokalerna kan en delpopulation lätt slås ut av skogsbrand, skogsavverkning eller andra oplanerade eller överlagda ingrepp. Exploatering av andra slag såsom byggnation, vägdragning, utdikning, o.d. kan ödelägga en liten förekomst.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Den svenska populationens villkor borde närmare studeras och övervakas så att man kan undvika oönskade effekter på de små delpopulationerna. I Kullabergs naturreservat bör kända lokaler uppmärksammas mer detaljerat i skötselplanerna. Möjligen kan länsstyrelsen i samarbete med ett universitet eller en högskola initiera examensarbeten eller dylikt för att få fram grunddata. Lokalen vid Vegeholm bör åter besökas för att se om bokantennmal finns kvar där.
Namngivning: Nematopogon adansoniellus (de Villers, 1789). Originalbeskrivning: Phalaena adansoniella. Caroli Linnaei Entomologia, Fauna Suecicae descriptionibus aucta 4: 527. Synonym: Tinea panzerella Fabricius, 1794.

Etymologi: adansoniellus (lat.) = efter den franske entomologen Michel Adanson (1727–1806); diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Nematopógon adansoniéllus]

Bengtsson, B.Å. 2008. Nematopogon adansoniellus, bokantennmal s. 328–329. – I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Bengtsson, B.Å 2012. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2011. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2011.] – Entomologisk Tidskrift, 133(1–2): 65–78. Uppsala, Sweden 2012. ISSN 0013-886x.

Fauna Europaea (mars 2012). (Utbredningskarta - Europa)

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken) och Bengt Å. Bengtsson 2012 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och Ekologi och Utbredning).

 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Adelidae - antennmalar 
 • Underfamilj
  Nematopogoninae  
 • Släkte
  Nematopogon  
 • Art
  Nematopogon adansoniellus, (de Villers, 1789) - bokantennmal
  Synonymer
  Phalaena adansoniella de Villers, 1789
  Tinea panzerella Fabricius, 1794
  Nematopogon adansoniella (de Villers, 1789)
  Nematopogon panzerellus (Fabricius, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken) och Bengt Å. Bengtsson 2012 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och Ekologi och Utbredning).