Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokskogstubmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Agnoea subochreella
Bokskogstubmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 17–20 mm. Framvingarna är enfärgat mörkare gulgrå hos hanen, ljusare gulgrå hos honan. Arten är avbildad av Svensson (1985) och Palm (1989).
Utbredning
Länsvis förekomst för bokskogstubmal Observationer i Sverige för bokskogstubmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bokskogstubmalen är utbredd över Central- och Sydeuropa och är noterad i ett drygt dussintal länder, från Storbritannien till Kaukasus och från Spanien norrut till Danmark och sydligaste Sverige. I Danmark är den känd från Själland, Fyn och mellersta Jylland. I Sverige har den bara hittats på ett fåtal lokaler, första gången i Skåne, Havgård 19.VI.1983, Koch Schmidt leg. Den 1.VI.1993 erhöll Ingvar Svensson en hane på lampa i en bokskog norr om Sölvesborg vid Ynde och redan den 16.VI.1992 hade Christer Bergendorff fått en hane i Gammalstorp, Jockarp, men fler exemplar sågs. Senare har flera samlare tagit bokskogstubmal vid Ynde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a; D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Hittades för första gången i Sverige vid Börringe i Skåne 1983, men här har ingen fast population kunnat lokaliseras. 1993 Upptäcktes arten i bokskogarna på Ryssberget i västra Blekinge där arten har en stadig förekomst. Artens habitat är ej för närvarande hotad. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (768-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-20) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (B1a+2a; D2).
Ekologi
Arten hör till bokskogen. Larven är rödaktig, framåt mörkare. Huvud och halsplåt är bruna. Den lever på torra löv och andra växtdelar. Den tillverkar en platt, oval säck i vilken den lever under hösten och efter övervintring förpuppar den sig på ett blad eller på marken. Fjärilen är framme från början av maj till mitten av juni. Den kommer till ljus (hanen) medan honan sitter på bokstammarna och lockar på hanar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Lypusidae (tubmalar), Släkte Pseudatemelia, Art Agnoea subochreella (Doubleday, 1859) - bokskogstubmal Synonymer Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859), Oecophora subochreella (Doubleday, 1859

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a; D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Hittades för första gången i Sverige vid Börringe i Skåne 1983, men här har ingen fast population kunnat lokaliseras. 1993 Upptäcktes arten i bokskogarna på Ryssberget i västra Blekinge där arten har en stadig förekomst. Artens habitat är ej för närvarande hotad. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (768-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-20) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (B1a+2a; D2).
Vingbredd 17–20 mm. Framvingarna är enfärgat mörkare gulgrå hos hanen, ljusare gulgrå hos honan. Arten är avbildad av Svensson (1985) och Palm (1989).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokskogstubmal

Länsvis förekomst och status för bokskogstubmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokskogstubmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bokskogstubmalen är utbredd över Central- och Sydeuropa och är noterad i ett drygt dussintal länder, från Storbritannien till Kaukasus och från Spanien norrut till Danmark och sydligaste Sverige. I Danmark är den känd från Själland, Fyn och mellersta Jylland. I Sverige har den bara hittats på ett fåtal lokaler, första gången i Skåne, Havgård 19.VI.1983, Koch Schmidt leg. Den 1.VI.1993 erhöll Ingvar Svensson en hane på lampa i en bokskog norr om Sölvesborg vid Ynde och redan den 16.VI.1992 hade Christer Bergendorff fått en hane i Gammalstorp, Jockarp, men fler exemplar sågs. Senare har flera samlare tagit bokskogstubmal vid Ynde.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Lypusidae - tubmalar 
 • Släkte
  Pseudatemelia  
 • Art
  Agnoea subochreella(Doubleday, 1859) - bokskogstubmal
  Synonymer
  Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
  Oecophora subochreella (Doubleday, 1859

Arten hör till bokskogen. Larven är rödaktig, framåt mörkare. Huvud och halsplåt är bruna. Den lever på torra löv och andra växtdelar. Den tillverkar en platt, oval säck i vilken den lever under hösten och efter övervintring förpuppar den sig på ett blad eller på marken. Fjärilen är framme från början av maj till mitten av juni. Den kommer till ljus (hanen) medan honan sitter på bokstammarna och lockar på hanar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Kalavverkning är det primära hotet mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
De få svenska lokaler, som arten finns på, bör inte utsättas för alltför kraftig påverkan (kalhuggning, successiv överföring till barrskog e.d.). Man kan förmoda, att arten finns på fler platser på södra Ryssbergen och sannolikt också på fler lokaler i Skåne. Riktad insamling skulle kunna bekräfta detta.

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks dyreliv, Bind 4.

Svensson, P. 1985. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1984. Ent. Tidskr. 106: 71–82.

Svensson, P. 1994. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1993. Ent. Tidskr. 115: 45–52.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Lypusidae - tubmalar 
 • Släkte
  Pseudatemelia  
 • Art
  Agnoea subochreella, (Doubleday, 1859) - bokskogstubmal
  Synonymer
  Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
  Oecophora subochreella (Doubleday, 1859
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.