Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun hårögonharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Pedicia littoralis
Brun hårögonharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten gyllenbrun harkrank. Längd 18 mm. Vingarna är klara med ett centralt placerat svart märke. Larven är vitaktig med fyra par gångvårtor på underkroppen samt två tapplika utskott längst bak på kroppen, karaktärer som den delar med övriga fränder i släktet. Kroppen rör sig ofta i peristaltiska rörelser vilka också är typiska och kännetecknande för släktet.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun hårögonharkrank Observationer i Sverige för brun hårögonharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Skåne (Skäralid och Forsakar, 1950-talet). Det finns inget som tyder på att arten har någon större utbredning eller förekomst i landet. Från Norden i övrigt bara i Danmark. Förekommer i stora delar av Europa från Brittiska öarna till Svarta Havet, dock ej känd från iberiska halvön.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bara känd från Skåne (Skäralid och Forsakar 1950-talet). Larverna lever i starkt strömmande vatten och är troligen rovlevande. Säkert känslig för förändringar i vattenkvalitet och vattendragets närmiljö. De båda kända lokalerna är mycket exklusiva källflöden. Det finns inget som tyder på att arten har någon vidare utbredning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 200 (100-400) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (0-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Larverna lever i starkt strömmande vatten och är rovlevande. De båda kända svenska lokalerna är källflöden. I övrigt råder stor kunskapsbrist.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Buskmark
Buskmark
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Pediciidae (hårögonharkrankar), Släkte Pedicia, Art Pedicia littoralis (Meigen, 1804) - brun hårögonharkrank Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bara känd från Skåne (Skäralid och Forsakar 1950-talet). Larverna lever i starkt strömmande vatten och är troligen rovlevande. Säkert känslig för förändringar i vattenkvalitet och vattendragets närmiljö. De båda kända lokalerna är mycket exklusiva källflöden. Det finns inget som tyder på att arten har någon vidare utbredning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 200 (100-400) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (0-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
En liten gyllenbrun harkrank. Längd 18 mm. Vingarna är klara med ett centralt placerat svart märke. Larven är vitaktig med fyra par gångvårtor på underkroppen samt två tapplika utskott längst bak på kroppen, karaktärer som den delar med övriga fränder i släktet. Kroppen rör sig ofta i peristaltiska rörelser vilka också är typiska och kännetecknande för släktet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun hårögonharkrank

Länsvis förekomst och status för brun hårögonharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun hårögonharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Skåne (Skäralid och Forsakar, 1950-talet). Det finns inget som tyder på att arten har någon större utbredning eller förekomst i landet. Från Norden i övrigt bara i Danmark. Förekommer i stora delar av Europa från Brittiska öarna till Svarta Havet, dock ej känd från iberiska halvön.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Pediciidae - hårögonharkrankar 
 • Underfamilj
  Pediciinae  
 • Släkte
  Pedicia  
 • Undersläkte
  Pedicia (Crunobia)  
 • Art
  Pedicia littoralis(Meigen, 1804) - brun hårögonharkrank

Larverna lever i starkt strömmande vatten och är rovlevande. De båda kända svenska lokalerna är källflöden. I övrigt råder stor kunskapsbrist.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Buskmark, Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Säkert känslig för förändringar i vattenkvalitet och vattendragets närmiljö.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Bibehållen god vattenkvalitet i ett brett spektrum av grunda vatten samt att öka kunskapen om artens ekologi och svenska utbredning. Bevara de kända lokalerna genom biotopskydd.

Hewitt, S.M., Atty, D., Parker, J., Read, J. & Sinclair, M. 2005. Survey of the inescts of exposed riverine sediments on the rivers Eden and Derwent in Cumbria in 2004. Unpublished report to English Nature and the Environment Agency: 1-55.

Podenas, S., Geiger, W., Haenni, J.-P. & Gonseth, Y. 2006. Limoniidae & Pediciidae de Suisse. Fauna Helvetica 14: 1-375.

Reusch, H. & Oosterbroek, P. 1997. Diptera Limoniidae and Pediciidae, Short-palped Craneflies. S 105-132 i: Nilsson, A.N. (red.) Aquatic Insects of North Europe. Volume 2. Apollo Books, Stenstrup.

http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/commanster/Insects/Flies/SuFlies/Pedicia.littoralis.html http://ip30.eti.uva.nl/ccw/detail.php

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007

© ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Pediciidae - hårögonharkrankar 
 • Underfamilj
  Pediciinae  
 • Släkte
  Pedicia  
 • Undersläkte
  Pedicia (Crunobia)  
 • Art
  Pedicia littoralis, (Meigen, 1804) - brun hårögonharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007

© ArtDatabanken, SLU 2007.