Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bubbelsjöpung

Organismgrupp Manteldjur Aplidium pallidum
Bubbelsjöpung Manteldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som bildar små, gulgrå och ibland bubbliga kolonier på hårt underlag från strandkanten och nedåt.

Zooiderna hos denna kolonilevande art är inneslutna i en gemensam, ljust gul eller gråaktig, slät mantel som mer eller mindre fullständigt saknar inbäddade partiklar. Kolonierna sitter på hårda underlag och är vanligen 1-2 cm i diameter, men de kan vara dubbelt så stora. Beroende på underlaget kan de se ut som regelbundna klumpar eller vara relativt flata. Som regel är basen bredast, men det förekommer också skaftade former. Zooiderna, som måste prepareras ut för att studeras, är omkring 2-4 mm långa och sitter samlade kring en gemensam hålighet med en utströmningsöppning.
Inre anatomi: Kroppen är indelad i thorax, abdomen och postabdomen. Postabdomen är tillsammans med abdomen något längre än thorax. Gälkorgen innehåller 5-8 rader av smala gälspringor. Atrialsifonen sitter ganska långt ifrån munöppningen (1/3 till 1/2 av längden på thorax) och bildar ett mycket kort men tydligt rör (sifon) utan takflik. Magen har 10-12 längsveck på utsidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för bubbelsjöpung Observationer i Sverige för bubbelsjöpung
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bubbelsjöpung förekommer på båda sidor om norra Atlanten. Den finns längs hela Europas västkust från Spetsbergen till Lyonbukten, bl.a. vid Island, Färöarna och Brittiska öarna. I Sverige finns den i Bohuslän, bl.a. i Kosterområdet. Vid Nordamerikas östkust har den påträffats från Davis Strait i norr och hela vägen söderut till Cape Cod.
Den är i våra vatten känd endast från Bohuslän där den under senare tid hittats i Kosterfjorden, samt vid enstaka tillfällen i Gullmarsfjorden. Den hittades även av Jägerskiöld i Kosterområdet. Inga fynd gjordes dock inom Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten bildar små, låga, kuddformiga kolonier, som ofta är smutsgula till färgen. Den är känd från södra Skandinavien, i våra vatten endast från Bohuslän. Arten har undet senare tid hittats i Kosterfjorden, samt vid enstaka tillfällen i Gullmarsfjorden. Den hittades även av Jägerskiöld i Kosterområdet. Inga fynd gjordes inom Svenska artprojektets marina inventering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Bubbelsjöpung finns från precis under lågvattenlinjen ned till åtminstone 800 meters djup. Den könliga fortplantningen sker från maj till september. Under denna tid kan man hitta de små larverna - kroppen är bara omkring 0,3 mm lång - först i atriet hos de enskilda zooiderna och sedan i de gemensamma håligheterna. Vidhäftningspapillerna, som används när en larv ska sätta sig fast och genomgå metamorfos, sitter i en lodrät rad. Under vintermånaderna sker en tillbakabildning av zooiderna, vilket innebär att de ändrar utseende. Det är också under denna tid som de förökar sig könlöst genom knoppning.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Ordning Aplousobranchiata, Familj Polyclinidae (klumpsjöpungar), Släkte Aplidium, Art Aplidium pallidum (Verrill, 1871) - bubbelsjöpung Synonymer Amaroucium pallidum Verrill, 1871, Aplidium zostericola Giard, 1872, Aplidium lacteum Huitfeld-Kaas, 1896

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten bildar små, låga, kuddformiga kolonier, som ofta är smutsgula till färgen. Den är känd från södra Skandinavien, i våra vatten endast från Bohuslän. Arten har undet senare tid hittats i Kosterfjorden, samt vid enstaka tillfällen i Gullmarsfjorden. Den hittades även av Jägerskiöld i Kosterområdet. Inga fynd gjordes inom Svenska artprojektets marina inventering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En art som bildar små, gulgrå och ibland bubbliga kolonier på hårt underlag från strandkanten och nedåt.

Zooiderna hos denna kolonilevande art är inneslutna i en gemensam, ljust gul eller gråaktig, slät mantel som mer eller mindre fullständigt saknar inbäddade partiklar. Kolonierna sitter på hårda underlag och är vanligen 1-2 cm i diameter, men de kan vara dubbelt så stora. Beroende på underlaget kan de se ut som regelbundna klumpar eller vara relativt flata. Som regel är basen bredast, men det förekommer också skaftade former. Zooiderna, som måste prepareras ut för att studeras, är omkring 2-4 mm långa och sitter samlade kring en gemensam hålighet med en utströmningsöppning.
Inre anatomi: Kroppen är indelad i thorax, abdomen och postabdomen. Postabdomen är tillsammans med abdomen något längre än thorax. Gälkorgen innehåller 5-8 rader av smala gälspringor. Atrialsifonen sitter ganska långt ifrån munöppningen (1/3 till 1/2 av längden på thorax) och bildar ett mycket kort men tydligt rör (sifon) utan takflik. Magen har 10-12 längsveck på utsidan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bubbelsjöpung

Länsvis förekomst och status för bubbelsjöpung baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bubbelsjöpung

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bubbelsjöpung förekommer på båda sidor om norra Atlanten. Den finns längs hela Europas västkust från Spetsbergen till Lyonbukten, bl.a. vid Island, Färöarna och Brittiska öarna. I Sverige finns den i Bohuslän, bl.a. i Kosterområdet. Vid Nordamerikas östkust har den påträffats från Davis Strait i norr och hela vägen söderut till Cape Cod.
Den är i våra vatten känd endast från Bohuslän där den under senare tid hittats i Kosterfjorden, samt vid enstaka tillfällen i Gullmarsfjorden. Den hittades även av Jägerskiöld i Kosterområdet. Inga fynd gjordes dock inom Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Aplousobranchiata  
 • Familj
  Polyclinidae - klumpsjöpungar 
 • Släkte
  Aplidium  
 • Art
  Aplidium pallidum(Verrill, 1871) - bubbelsjöpung
  Synonymer
  Amaroucium pallidum Verrill, 1871
  Aplidium zostericola Giard, 1872
  Aplidium lacteum Huitfeld-Kaas, 1896

Bubbelsjöpung finns från precis under lågvattenlinjen ned till åtminstone 800 meters djup. Den könliga fortplantningen sker från maj till september. Under denna tid kan man hitta de små larverna - kroppen är bara omkring 0,3 mm lång - först i atriet hos de enskilda zooiderna och sedan i de gemensamma håligheterna. Vidhäftningspapillerna, som används när en larv ska sätta sig fast och genomgå metamorfos, sitter i en lodrät rad. Under vintermånaderna sker en tillbakabildning av zooiderna, vilket innebär att de ändrar utseende. Det är också under denna tid som de förökar sig könlöst genom knoppning.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Eftersom bubbelsjöpung är så dåligt känd är det svårt att uttala sig om eventuella hot
Då hotbilden inte är klarlagd är det svårt att föreslå några specifika åtgärder. En ökad kunskap om arten, dess ekologi och status behövs
Namngivning: Aplidium pallidum (Verrill, 1871). Originalbeskrivning: Amouroucium pallidum. American Journal of Science, Ser. 3 (1): 289. Synonymer: Aplidium zostericola Giard, 1872, Aplidium lacteum Huitfeldt-Kaas, 1896.
Etymologi: pallidus (lat.) = blek.
Uttal: [Aplídium pállidum]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hansson, H. G. 1998. Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater utgåva 2. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Aplousobranchiata  
 • Familj
  Polyclinidae - klumpsjöpungar 
 • Släkte
  Aplidium  
 • Art
  Aplidium pallidum, (Verrill, 1871) - bubbelsjöpung
  Synonymer
  Amaroucium pallidum Verrill, 1871
  Aplidium zostericola Giard, 1872
  Aplidium lacteum Huitfeld-Kaas, 1896
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).