Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dalanavellav

Organismgrupp Lavar Umbilicaria subglabra
Dalanavellav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dalanavellav är en upp till 5 cm bred, vitgrå, navlad bladlav med ovansidan tydligt veckad i centrum. Bålen är hel och isidier saknas. Undersidan är slät och svart men ljusare kring naveln och saknar rhiziner. Apothecier inte kända från Sverige. Arten är mest lik naken ragglav Umbilicaria grisea men denna har en delvis sorediös ovansida och undersidan är mörkbrun till svart och vårtigt areolerad.
Utbredning
Länsvis förekomst för dalanavellav Observationer i Sverige för dalanavellav
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är endast känd från en lokal i Dalarna där den hittades 1936. Vid ett återbesök av T. Hasselrot som hittade arten kunde han själv inte återfinna den men förklarade att klippan är mycket svårtillgänglig och därmed svår att studera. Den är därefter förgäves eftersökt flera gånger. Dalanavellav är sällsynt i Mellaneuropa och finns även i Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd från en diabasklippa i Dalarna där den hittades 1936. Trots att den eftersökts mycket noggrant har den inte återfunnits på denna klippa. Grunden till rapporteringen är något osäker. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1936.
Ekologi
Dalanavellav växte i övre delen av en hög och exponerad, östvänd diabasklippa. tillsammans med 10 andra arter i släktet navellavar Umbilicaria.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Umbilicariales, Familj Umbilicariaceae, Släkte Umbilicaria (navellavar), Art Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm. - dalanavellav Synonymer Agyrophora subglabra (Nyl.) M.Choisy

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd från en diabasklippa i Dalarna där den hittades 1936. Trots att den eftersökts mycket noggrant har den inte återfunnits på denna klippa. Grunden till rapporteringen är något osäker. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1936.
Dalanavellav är en upp till 5 cm bred, vitgrå, navlad bladlav med ovansidan tydligt veckad i centrum. Bålen är hel och isidier saknas. Undersidan är slät och svart men ljusare kring naveln och saknar rhiziner. Apothecier inte kända från Sverige. Arten är mest lik naken ragglav Umbilicaria grisea men denna har en delvis sorediös ovansida och undersidan är mörkbrun till svart och vårtigt areolerad.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för dalanavellav

Länsvis förekomst och status för dalanavellav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dalanavellav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från en lokal i Dalarna där den hittades 1936. Vid ett återbesök av T. Hasselrot som hittade arten kunde han själv inte återfinna den men förklarade att klippan är mycket svårtillgänglig och därmed svår att studera. Den är därefter förgäves eftersökt flera gånger. Dalanavellav är sällsynt i Mellaneuropa och finns även i Australien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Umbilicariomycetidae  
 • Ordning
  Umbilicariales  
 • Familj
  Umbilicariaceae  
 • Släkte
  Umbilicaria - navellavar 
 • Art
  Umbilicaria subglabra(Nyl.) Harm. - dalanavellav
  Synonymer
  Agyrophora subglabra (Nyl.) M.Choisy

Dalanavellav växte i övre delen av en hög och exponerad, östvänd diabasklippa. tillsammans med 10 andra arter i släktet navellavar Umbilicaria.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Hotbilden är oklar då arten bara är sedd en gång 1936. Lokalen är i stort oförändrad sedan dess och idag skyddad som naturreservat.
Dalanavellav bör ytterligare eftersökas på den kända växtplatsen och liknande diabasklippor.

Hasselrot, T. 1941. Till kännedomen om några nordiska Umbilicariacéers utbredning. Acta Phytogeogr. Suec. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Umbilicariomycetidae  
 • Ordning
  Umbilicariales  
 • Familj
  Umbilicariaceae  
 • Släkte
  Umbilicaria - navellavar 
 • Art
  Umbilicaria subglabra, (Nyl.) Harm. - dalanavellav
  Synonymer
  Agyrophora subglabra (Nyl.) M.Choisy
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.