Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dold tångräka

Organismgrupp Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur Eualus occultus
Dold tångräka Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt vanlig art i algbältet bland olika brunalger. Kort panntagg med kluven spets. Färg och mönster är variabelt men ofta med partier i svart eller mörkt rött/grönt.Mycket lik Eualus cranchii och skiljs nästan endast på antalet carpussegment på andra benparet, sju. resp. sex. Skiljer sig också från E. gaimardii på att panntaggen är kortare än antennskaftet och från E. pusiolus på att panntaggen är rak eller svagt uppåtböjd och att tredje paret gångben har taggar på merus.

Totallängd: max drygt 20 mm. Panntaggen är rak eller någon gång nedåtböjd och når till drygt halva längden av antennskaftet, och den har 2–4 tänder på översidan. Spetsen är två- eller trekluven (ibland finns bara en enda spets), och det finns inga tänder på undersidan. Ryggskölden har en antenntagg. Bakkroppen hålls ofta kraftigt uppåtvinklad direkt efter framkroppen när räkan befinner sig i sin i sin naturliga miljö. Antennskaftsfliken (styloceriten) är vasst spetsig och når till två tredjedelar av antennskaftet. Antennplattan har rak eller nästan rak ytterkant, och kanttaggen når fram till toppen av antennplattan eller är något kortare. Käkarna har både bit- och tuggutskott och en tvåsegmenterad palp. Tredje paret käkfötter, som i utsträckt läge når förbi antennplattan med halva ändsegmentet, har både en kort yttergren och en epipod. Epipoder finns också på de två första benparen, och en reducerad hårgäle finns på tredje benparet.

De båda första paren gångben är försedda med klosax, första paret är kortare och kraftigare än andra paret. Carpus på andra benparet är uppdelad i sju segment, där det tredje segmentet är något längre än övriga. Övriga tre benpar är normala gångben. Nederdelen av baksidan på merus av tredje benparet har 12–16 taggar hos hanar och 5–9 hos honor. Stjärtplattan har två till fem par sidotaggar (vanligen fyra eller fem par) och tre par ändtaggar.

Färgteckning. Dold tångräka är halvgenomskinlig med röda eller rödbruna prickar samt ofta med större fläckar i mörkt rött eller svart.
Utbredning
Länsvis förekomst för dold tångräka Observationer i Sverige för dold tångräka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dold tångräka förekommer längs svenska västkusten troligen ner till söder om Göteborgs skärgård (i och med den tidigare varit ihopblandad med Eualus cranchii är utbredningen osäker). I Atlanten sträcker sig troligen utbredningen från Vestlandet i Norge och vidare söderut via Brittiska öarna och längs hela den europeiska atlantkusten inklusive Medelhavet. Arten har hittills inte påträffas vid Färöarna, Svalbard eller Island.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Eualus occultus är en i våra vatten relativt vanligt förekommande räka. Arten är mycket lik den närbesläktade Thoralus cranchi, och kan lätt förväxlas med denna. Thoralus cranchii är dock betydligt vanligare än E. occultus. E. occultus återfinns längs svenska västkusten troligen ned till söder om Göteborgs skärgård, men den exakta utbredningen är något osäker pga sammanblandning med Thoralus cranchii. Den påträffas vanligen nedom 10 meters djup i algbältet, men har återfunnits ned till ca 80 meters djup. Påträffas på olika brunalger samt på sand- eller grusbotten bland losslitna alger djupare ned. En av de arter som sannolikt påverkas negativt av den omfattande eutrofieringen av våra kustområden. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Dold tångräka påträffas vanligen lite djupare (>10 m) i algbältet, men den har hittats ner till ca 80 m. Den påträffas på olika brunalger och även på sand/grusbotten bland losslitna alger, det senare framför allt nedanför algzonen.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· brunalger
· brunalger
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Familj Thoridae, Släkte Eualus, Art Eualus occultus (Lebour, 1936) - dold tångräka Synonymer Spirontocaris occulta Lebour, 1936

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Eualus occultus är en i våra vatten relativt vanligt förekommande räka. Arten är mycket lik den närbesläktade Thoralus cranchi, och kan lätt förväxlas med denna. Thoralus cranchii är dock betydligt vanligare än E. occultus. E. occultus återfinns längs svenska västkusten troligen ned till söder om Göteborgs skärgård, men den exakta utbredningen är något osäker pga sammanblandning med Thoralus cranchii. Den påträffas vanligen nedom 10 meters djup i algbältet, men har återfunnits ned till ca 80 meters djup. Påträffas på olika brunalger samt på sand- eller grusbotten bland losslitna alger djupare ned. En av de arter som sannolikt påverkas negativt av den omfattande eutrofieringen av våra kustområden. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En relativt vanlig art i algbältet bland olika brunalger. Kort panntagg med kluven spets. Färg och mönster är variabelt men ofta med partier i svart eller mörkt rött/grönt.Mycket lik Eualus cranchii och skiljs nästan endast på antalet carpussegment på andra benparet, sju. resp. sex. Skiljer sig också från E. gaimardii på att panntaggen är kortare än antennskaftet och från E. pusiolus på att panntaggen är rak eller svagt uppåtböjd och att tredje paret gångben har taggar på merus.

Totallängd: max drygt 20 mm. Panntaggen är rak eller någon gång nedåtböjd och når till drygt halva längden av antennskaftet, och den har 2–4 tänder på översidan. Spetsen är två- eller trekluven (ibland finns bara en enda spets), och det finns inga tänder på undersidan. Ryggskölden har en antenntagg. Bakkroppen hålls ofta kraftigt uppåtvinklad direkt efter framkroppen när räkan befinner sig i sin i sin naturliga miljö. Antennskaftsfliken (styloceriten) är vasst spetsig och når till två tredjedelar av antennskaftet. Antennplattan har rak eller nästan rak ytterkant, och kanttaggen når fram till toppen av antennplattan eller är något kortare. Käkarna har både bit- och tuggutskott och en tvåsegmenterad palp. Tredje paret käkfötter, som i utsträckt läge når förbi antennplattan med halva ändsegmentet, har både en kort yttergren och en epipod. Epipoder finns också på de två första benparen, och en reducerad hårgäle finns på tredje benparet.

De båda första paren gångben är försedda med klosax, första paret är kortare och kraftigare än andra paret. Carpus på andra benparet är uppdelad i sju segment, där det tredje segmentet är något längre än övriga. Övriga tre benpar är normala gångben. Nederdelen av baksidan på merus av tredje benparet har 12–16 taggar hos hanar och 5–9 hos honor. Stjärtplattan har två till fem par sidotaggar (vanligen fyra eller fem par) och tre par ändtaggar.

Färgteckning. Dold tångräka är halvgenomskinlig med röda eller rödbruna prickar samt ofta med större fläckar i mörkt rött eller svart.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dold tångräka

Länsvis förekomst och status för dold tångräka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dold tångräka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dold tångräka förekommer längs svenska västkusten troligen ner till söder om Göteborgs skärgård (i och med den tidigare varit ihopblandad med Eualus cranchii är utbredningen osäker). I Atlanten sträcker sig troligen utbredningen från Vestlandet i Norge och vidare söderut via Brittiska öarna och längs hela den europeiska atlantkusten inklusive Medelhavet. Arten har hittills inte påträffas vid Färöarna, Svalbard eller Island.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Alpheoidea  
 • Familj
  Thoridae  
 • Släkte
  Eualus  
 • Art
  Eualus occultus(Lebour, 1936) - dold tångräka
  Synonymer
  Spirontocaris occulta Lebour, 1936

Dold tångräka påträffas vanligen lite djupare (>10 m) i algbältet, men den har hittats ner till ca 80 m. Den påträffas på olika brunalger och även på sand/grusbotten bland losslitna alger, det senare framför allt nedanför algzonen.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· brunalger - Phaeophyceae (Har betydelse)
Vatten (Viktig)
Eutrofieringen är ett reellt hot då uppväxtmiljön för arten blir överväxt av snabbväxande fintrådiga alger som räkan inte kan uppehålla sig i. Detta medför att de måste söka andra miljöer där de inte är så skyddade mot predatorer (främst fisk).

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Namngivning: Eualus occultus (Lebour, 1936). Originalbeskrivning: Spirontocaris occulta. Notes on the Plymouth species of Spirontocaris (Crustacea). Proceedings of the Zoological Society of London, 106: 89–104, 1936.

Etymologi: occultus (lat.) = dold eller gömd.

Enckell, P.H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s.

Smaldon, G., Holthuis, L.B., Fransen, C.H.J.M. 1993. Coastal Shrimps and Prawns. Synopses of the British Fauna 15

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2015-02-16 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Alpheoidea  
 • Familj
  Thoridae  
 • Släkte
  Eualus  
 • Art
  Eualus occultus, (Lebour, 1936) - dold tångräka
  Synonymer
  Spirontocaris occulta Lebour, 1936
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2015-02-16 (naturvårdsinformation).