Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dynchampinjon

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Agaricus devoniensis
Dynchampinjon Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för dynchampinjon Observationer i Sverige för dynchampinjon
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Nedbrytare knuten till kalkrika, strandnära sandmiljöer. I Sverige endast funnen på Gotland där den nyligen är uppmärksammad. Växer i en hotad och väl undersökt miljö men ytterligare kunskap krävs för att bedömma hotbild och populationsstorlek. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Agaricus (champinjoner), Art Agaricus devoniensis P.D.Orton - dynchampinjon Synonymer Agaricus arenophilus Huijsman, Agaricus arenicola (Wakef. & A.Pearson) Pilát, Psalliota arenicola Wakef. & A.Pearson

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Nedbrytare knuten till kalkrika, strandnära sandmiljöer. I Sverige endast funnen på Gotland där den nyligen är uppmärksammad. Växer i en hotad och väl undersökt miljö men ytterligare kunskap krävs för att bedömma hotbild och populationsstorlek. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dynchampinjon

Länsvis förekomst och status för dynchampinjon baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dynchampinjon

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Agaricus - champinjoner 
 • Art
  Agaricus devoniensisP.D.Orton - dynchampinjon
  Synonymer
  Agaricus arenophilus Huijsman
  Agaricus arenicola (Wakef. & A.Pearson) Pilát
  Psalliota arenicola Wakef. & A.Pearson

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Agaricus - champinjoner 
 • Art
  Agaricus devoniensis, P.D.Orton - dynchampinjon
  Synonymer
  Agaricus arenophilus Huijsman
  Agaricus arenicola (Wakef. & A.Pearson) Pilát
  Psalliota arenicola Wakef. & A.Pearson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.