Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  falkbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus friesianus
Falkbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Falkbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från de äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, och matta frukter. Falkbjörnbärets främsta kännetecken är att utväxta årsskott är försedda med korta, kloböjda taggar med förlängd bas. Bladen är kupiga, breda och på ovansidan glänsande mörkgröna med dubbelsågad bladkant. Undertill är bladen gröna med gles behåring. Kronbladen är i knopp rosa men i full blom vita. Falkbjörnbär kan förväxlas med hasselbjörnbär R. wahlbergii och skageracksbjörnbär R. nordicus, men kan särskiljas på de nämnda karaktärerna. Framförallt är bladens form och behåring och taggarnas form bra artskiljande fältkaraktärer (Mattsson & Oredsson 2010).
Utbredning
Länsvis förekomst för falkbjörnbär Observationer i Sverige för falkbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Falkbjörnbär är endemisk för Sverige och har spridda förekomster i kusttrakterna från Göteborg till Skaftö. I vissa områden är den vanligare, till exempel i Ytterby och på södra Orust. Utpostlokaler finns också på Sotenäset och på Koster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Falkbjörnbär är en svensk endem inom krypbjörnbären som förekommer på ett 50-tal lokaler, spridda längs ca 9 mil i Bohuslän. Arten bedöms för första gången till rödlista 2015, och hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1124-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (48-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Liksom de flesta krypbjörnbär växer falkbjörnbär främst i vägkanter, åkerkanter, skräpmarker och skogsbryn.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus friesianus H.Hyl. ex T.Mattsson & Oredsson - falkbjörnbär Synonymer Rubus friesianus H. Hyl. ex T. Mattson & Oredsson

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Dokumentation Falkbjörnbär är en svensk endem inom krypbjörnbären som förekommer på ett 50-tal lokaler, spridda längs ca 9 mil i Bohuslän. Arten bedöms för första gången till rödlista 2015, och hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1124-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (48-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Falkbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från de äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, och matta frukter. Falkbjörnbärets främsta kännetecken är att utväxta årsskott är försedda med korta, kloböjda taggar med förlängd bas. Bladen är kupiga, breda och på ovansidan glänsande mörkgröna med dubbelsågad bladkant. Undertill är bladen gröna med gles behåring. Kronbladen är i knopp rosa men i full blom vita. Falkbjörnbär kan förväxlas med hasselbjörnbär R. wahlbergii och skageracksbjörnbär R. nordicus, men kan särskiljas på de nämnda karaktärerna. Framförallt är bladens form och behåring och taggarnas form bra artskiljande fältkaraktärer (Mattsson & Oredsson 2010).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för falkbjörnbär

Länsvis förekomst och status för falkbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för falkbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Falkbjörnbär är endemisk för Sverige och har spridda förekomster i kusttrakterna från Göteborg till Skaftö. I vissa områden är den vanligare, till exempel i Ytterby och på södra Orust. Utpostlokaler finns också på Sotenäset och på Koster.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus friesianusH.Hyl. ex T.Mattsson & Oredsson - falkbjörnbär
  Synonymer
  Rubus friesianus H. Hyl. ex T. Mattson & Oredsson

Liksom de flesta krypbjörnbär växer falkbjörnbär främst i vägkanter, åkerkanter, skräpmarker och skogsbryn.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
De enda påtagliga hoten är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med nybygge, dikesrensning eller omdragning av vägar. Många lokaler ligger i anslutning till bebyggelse eller ruderatplatser och är därför särskilt utsatta.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.
Falkbjörnbär beskrevs av Hylander (1958) från Ytterby socken i södra Bohuslän, men publiceringen var ogiltig, då han inte utsett något typexemplar för arten. Detta har senare rättats till (Mattsson & Oredsson 2010). Inventeringar under 2000-talet har visat att arten förekommer utmed ett minst 150 km långt kustområde och kan således betraktas som en regionalart (Blomgren m.fl. 2011, Mattsson & Oredsson 2010, Weber 1981).

Blomgren, E., Falk, E. & Herloff, B. (red.). 2011. Bohusläns flora. Föreningen Bohusläns Flora, Uddevalla, sid. 333.

Hylander, H. 1958. Några nya eller kritiska Rubi Corylifolii. Botaniska Notiser 111: 517-534.

Mattsson, T. & Oredsson, A. 2010. Falkbjörnbär Rubus friesianus - ännu ett återuppståndet krypbjörnbär. Svensk Botanisk Tidskrift 104: 85-94.

Weber, H.E. 1981. Revision der Sektion Corylifolii in Skandinavien und im nördlichen Mitteleuropa. Sonderbände des naturwissenschaftlichen Vereines in Hamburg 4.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tore Mattsson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus friesianus, H.Hyl. ex T.Mattsson & Oredsson - falkbjörnbär
  Synonymer
  Rubus friesianus H. Hyl. ex T. Mattson & Oredsson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tore Mattsson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.