Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fastlandsapollo

Organismgrupp Fjärilar, Dagfjärilar Parnassius apollo scandinavicus
Fastlandsapollo Fjärilar, Dagfjärilar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för fastlandsapollo Observationer i Sverige för fastlandsapollo
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Fastlandsapollo (underart av apollofjäril) förekom på 1940- och 1950-talet över stora delar av Göta- och Svealand, lokalt ända upp till Västernorrlands kustland, för att sedan under 1960- och 1970-talet minska dramatiskt över större delen av sitt tidigare utbredningsområde. Numera förekommer arten i en liten population på Orust på västkusten, samt på några få lokalområden från Västervikstrakten upp till Munkö och Runmarö i södra Uppland. Larven av fastlandsformen lever på kärleksört (Sedum telephium) i glesa hällmarkstallskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (600-1200). Vilket avser populationsstorlek under år med få reproducerande individer. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8805 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-160) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 10 år. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (igenväxning av öppna ängar i skärgården p.g.a. nedläggning av jordbruk). Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för underarten lämpligt abundansindex. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kärleksört
· kärleksört
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Papilionidae (riddarfjärilar), Släkte Parnassius, Underart Parnassius apollo scandinavicus Harcourt-Bath, 1896 - fastlandsapollo Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Fastlandsapollo (underart av apollofjäril) förekom på 1940- och 1950-talet över stora delar av Göta- och Svealand, lokalt ända upp till Västernorrlands kustland, för att sedan under 1960- och 1970-talet minska dramatiskt över större delen av sitt tidigare utbredningsområde. Numera förekommer arten i en liten population på Orust på västkusten, samt på några få lokalområden från Västervikstrakten upp till Munkö och Runmarö i södra Uppland. Larven av fastlandsformen lever på kärleksört (Sedum telephium) i glesa hällmarkstallskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (600-1200). Vilket avser populationsstorlek under år med få reproducerande individer. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8805 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-160) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 10 år. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (igenväxning av öppna ängar i skärgården p.g.a. nedläggning av jordbruk). Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för underarten lämpligt abundansindex. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fastlandsapollo

Länsvis förekomst och status för fastlandsapollo baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fastlandsapollo

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Papilionoidea - äkta dagfjärilar 
 • Familj
  Papilionidae - riddarfjärilar 
 • Underfamilj
  Parnassiinae - apollofjärilar 
 • Släkte
  Parnassius  
 • Art
  Parnassius apollo - apollofjäril 
 • Underart
  Parnassius apollo scandinavicusHarcourt-Bath, 1896 - fastlandsapollo

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kärleksört - Hylotelephium telephium (Viktig)


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Papilionoidea - äkta dagfjärilar 
 • Familj
  Papilionidae - riddarfjärilar 
 • Underfamilj
  Parnassiinae - apollofjärilar 
 • Släkte
  Parnassius  
 • Art
  Parnassius apollo - apollofjäril 
 • Underart
  Parnassius apollo scandinavicus, Harcourt-Bath, 1896 - fastlandsapollo
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.