Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällsilversmygare

Organismgrupp Fjärilar, Dagfjärilar Hesperia comma catena
Fjällsilversmygare Fjärilar, Dagfjärilar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällsilversmygare Observationer i Sverige för fjällsilversmygare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Fjällsilversmygare (ssp. catena) är bara känd från ett begränsat område runt Abisko turiststation. Till underarten catena har endast räknats de tidigt flygande fjällpopulationerna med tvåårig larvutveckling. Möjligen finns underarten även i någon sydbrant söderut i Norrbottens läns fjällmassiv. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (2-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 525 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (8-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (global uppvärmning leder till en alltför kraftig igenväxning av habitat). Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv); D1).
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gröen
· gröen
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Hesperiidae (tjockhuvuden), Släkte Hesperia, Underart Hesperia comma catena Staudinger, 1861 - fjällsilversmygare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Fjällsilversmygare (ssp. catena) är bara känd från ett begränsat område runt Abisko turiststation. Till underarten catena har endast räknats de tidigt flygande fjällpopulationerna med tvåårig larvutveckling. Möjligen finns underarten även i någon sydbrant söderut i Norrbottens läns fjällmassiv. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (2-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 525 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (8-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (global uppvärmning leder till en alltför kraftig igenväxning av habitat). Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv); D1).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällsilversmygare

Länsvis förekomst och status för fjällsilversmygare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällsilversmygare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Papilionoidea - äkta dagfjärilar 
 • Familj
  Hesperiidae - tjockhuvuden 
 • Underfamilj
  Hesperiinae - smygare 
 • Släkte
  Hesperia  
 • Art
  Hesperia comma - silversmygare 
 • Underart
  Hesperia comma catenaStaudinger, 1861 - fjällsilversmygare

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Fjällbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gröen - Poa (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Papilionoidea - äkta dagfjärilar 
 • Familj
  Hesperiidae - tjockhuvuden 
 • Underfamilj
  Hesperiinae - smygare 
 • Släkte
  Hesperia  
 • Art
  Hesperia comma - silversmygare 
 • Underart
  Hesperia comma catena, Staudinger, 1861 - fjällsilversmygare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.