Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällsippefilosofmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Aristotelia heliacella
Fjällsippefilosofmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingspann 9-10 mm. Arten varierar mycket lite, både utseende- och storleksmässigt. Framvingens grundfärg är mörkt orangebrun med svartaktig ton mellan de fyra silvervita framkantsfläckarna. Mellan de två bakkantsfläckarna strax innanför vingens bakhörn finns en svart, iögonfallande fläck. Samtliga ljusa fläckar på fram- och bakkanten har stark metallisk glans i sin inre del, och bara den yttersta framkantsfläcken har en tydlig vit del som inte är metallglänsande. Den inre framkantsfläcken är ibland förlängd bakåt till ett snett tvärband. Längs utkanten finns en tunn, metallisk linje och yttre delen av utkantsfransarna är vita med mörkbrun bashalva. Arten kan knappast blandas ihop med någon annan art, och eftersom man bara påträffar den i fjällmiljö är förväxling i praktiken utesluten.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällsippefilosofmal Observationer i Sverige för fjällsippefilosofmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fjällsippefilosofmal är en arkto-alpin art, som bara är funnen på ett fåtal ställen i Sverige. Den är känd från två områden i Torne lappmark, nämligen Pältsa, Sveriges nordligaste fjäll, och Abiskoområdet (Kärkevagge). Den är dessutom funnen i Padjelanta nationalpark (Aralåbtå), Lule lappmark. Från Norge finns fynd i Nordland (Bodö) och Finnmark (Alta). I Finland är arten påträffad på fjället Saana vid Kilpisjärvi och den klassades både 2001 och 2010 som CR i den finska rödlistan. I Alperna har man funnit arten i Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike. Den har också rapporterats från forna Jugoslavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Fjällsippefilosofmal förekommer i Torne lappmark norr om Torne träsk och vid Pältsan. Arten har påträffats i sydbranter med fjällsippa där larven lever i blommorna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3300 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Arten förekommer mycket lokalt på kalfjället i Sverige på 600-1100 möh. Den är monofagt bunden till fjällsippa Dryas octopetala och sitter gärna inkrupen i blommorna, vanligen flera tillsammans på samma sätt som en annan högfjällsart med ungefär samma nisch, fjällsippeskäckmal Tinagma dryadis. Larven livnär sig i juni på de ännu inte utslagna blommorna av fjällsippa. Fjärilen flyger i juli.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fjällsippa
· fjällsippa
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Aristotelia, Art Aristotelia heliacella (Herrich-Schäffer, 1855) - fjällsippefilosofmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Fjällsippefilosofmal förekommer i Torne lappmark norr om Torne träsk och vid Pältsan. Arten har påträffats i sydbranter med fjällsippa där larven lever i blommorna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3300 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Vingspann 9-10 mm. Arten varierar mycket lite, både utseende- och storleksmässigt. Framvingens grundfärg är mörkt orangebrun med svartaktig ton mellan de fyra silvervita framkantsfläckarna. Mellan de två bakkantsfläckarna strax innanför vingens bakhörn finns en svart, iögonfallande fläck. Samtliga ljusa fläckar på fram- och bakkanten har stark metallisk glans i sin inre del, och bara den yttersta framkantsfläcken har en tydlig vit del som inte är metallglänsande. Den inre framkantsfläcken är ibland förlängd bakåt till ett snett tvärband. Längs utkanten finns en tunn, metallisk linje och yttre delen av utkantsfransarna är vita med mörkbrun bashalva. Arten kan knappast blandas ihop med någon annan art, och eftersom man bara påträffar den i fjällmiljö är förväxling i praktiken utesluten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällsippefilosofmal

Länsvis förekomst och status för fjällsippefilosofmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällsippefilosofmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fjällsippefilosofmal är en arkto-alpin art, som bara är funnen på ett fåtal ställen i Sverige. Den är känd från två områden i Torne lappmark, nämligen Pältsa, Sveriges nordligaste fjäll, och Abiskoområdet (Kärkevagge). Den är dessutom funnen i Padjelanta nationalpark (Aralåbtå), Lule lappmark. Från Norge finns fynd i Nordland (Bodö) och Finnmark (Alta). I Finland är arten påträffad på fjället Saana vid Kilpisjärvi och den klassades både 2001 och 2010 som CR i den finska rödlistan. I Alperna har man funnit arten i Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike. Den har också rapporterats från forna Jugoslavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Aristotelia  
 • Art
  Aristotelia heliacella(Herrich-Schäffer, 1855) - fjällsippefilosofmal

Arten förekommer mycket lokalt på kalfjället i Sverige på 600-1100 möh. Den är monofagt bunden till fjällsippa Dryas octopetala och sitter gärna inkrupen i blommorna, vanligen flera tillsammans på samma sätt som en annan högfjällsart med ungefär samma nisch, fjällsippeskäckmal Tinagma dryadis. Larven livnär sig i juni på de ännu inte utslagna blommorna av fjällsippa. Fjärilen flyger i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fjällsippa - Dryas octopetala (Viktig)
Fjällsippefilosofmal kan lokalt hotas av alltför kraftigt renbete, anläggning för skidsport eller annan form av påverkande exploatering. Ett potentiellt hot är den globala uppvärmningen som kan förskjuta växtplatserna för Dryas allt högre upp med oförutsägbara konkurrensproblem i vegetationstäcket, där fjällsippan möjligen kan komma att försvinna på många platser.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
De lokaler där fjällsippefilosofmal förekommer bör bevakas, så att inte renbete eller annan verksamhet förstör Dryas-heden.

Elsner, G, Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava.

Franzén, M. & Molander, M. 2011. Förändringar av insektsfaunan i Padjelanta nationalpark. - Entomologisk Tidskrift 132 (2): 81-112.

Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1999. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1998. - Ent. Tidskr. 120 (1-2): 43-53.

Internet (november 2011):

[http://www.google.se/#sclient=psy-ab&hl=sv&site=&source=hp&q=heliacella+in+Finalnd&pbx=1&oq=heliacella+in+Finalnd&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=2669l6334l0l6509l21l21l0l0l0l0l227l2716l8.9.4l21l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=fb41f9c0a55b8af3&biw=738&bih=886]

[http://www.perhostutkijainseura.fi/sps_gelechiidae_1.html]

[http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=370851&lan=en&clan=en]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Aristotelia  
 • Art
  Aristotelia heliacella, (Herrich-Schäffer, 1855) - fjällsippefilosofmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.